+420 212 812 670|info@zelenazeme.cz

Hlavní informace

Studie z Londýna poprvé představila mozek pacienta s psychózou pod vlivem kanabidiolu (CBD). Studie demonstruje antipsychotický potenciál CBD. Pojďme se na to společně podívat.

Psychóza je závažný duševní stav, který lze definovat jako neschopnost chovat se a jednat v souladu s okolnostmi. Je to vlastně disasociace mezi vnímáním, chováním a prožíváním. Většinou je řešena syntetickými léky, s CBD by se ale mohlo vše změnit!

Průzkumná studie od vědců z King's College v Londýně v roce 2017 zjistila, že CBD byla prospěšná u pacientů trpících schizofrenií související s psychózou, ale přesně jaký mechanismus byl zde ve hře se zdálo nejasné.

Nová studie zobrazování mozku nabízí cenné poznatky o tom, jak CBD ovlivňuje mozek pacientů s psychózou. Výzkum zkoumal 13 pacientů s psychózou. Každý pacient se zúčastnil studie ve dvou relacích – poprvé s placebem a podruhé s dávkou CBD. 

Porovnání pacientů s psychózou u placeba se zdravou kontrolou odhalilo významné rozdíly ve funkčním propojením mezi striatem (hluboká oblast šedé hmoty uvnitř hemisfér koncového mozku) a hippocampem (součástí velkého mozku) . Pod vlivem CBD však byla dysfunkční konektivita u subjektů psychózy výrazně snížena.

„Tato studie poskytuje důležité informace o mechanismech mozku, které způsobují antipsychotické účinky CBD,“ - vysvětluje starší autor studie, Sagnik Bhattacharyya. 

"To poskytuje důvěru v antipsychotický potenciál CBD, což dokazuje, že se zaměřuje na funkci mozkových oblastí zapojených do psychózy, a ukazuje, že i jediná dávka může zmírnit některé změny ve funkci mozku, které mohou být základem psychózy."

Studie naznačuje, že CBD poněkud normalizuje aktivitu v prefrontálních a mediotemporálních mozkových oblastech u pacientů s psychózou. Ve studii bylo také zaznamenáno dočasné snížení psychotických symptomů po jedné dávce CBD. Bhattacharyya varuje, že velikost vzorku studii je malá a pro lepší pochopení dlouhodobějších antipsychotických účinků CBD je zapotřebí mnohem více práce.

"Zjištění, že psychotické příznaky mohou vykazovat trend ke zlepšení v této skupině i po jedné dávce CBD, je povzbudivé, ale vyžaduje rozsáhlé klinické hodnocení, aby se zjistilo, zda by účinky přetrvávaly při dlouhodobější léčbě," říká.

Výzkum nabízí cenné důkazy založené na rostoucím důkazu o antipsychotických účincích CBD. To je zvláště užitečné vzhledem k současnému šíření legalizace konopí ve světě.

Ukázková epidemiologická studie provedená v loňském roce odhalila jasnou souvislost mezi zvýšením hladin THC u běžných konopných kmenů a zvýšením výskytu psychotických poruch. Ačkoli vazby mezi užíváním konopí a schizofrenií jsou stále předmětem seriózní debaty, studie stále častěji naznačují, že vysoká úroveň THC může být nebezpečná, a rovnováha mezi CBD a THC v kmenech konopí je nezbytná pro vyvážení negativních účinků duševního zdraví, vyplývající z častého používání.

Bhattacharyya poukazuje na to, že tato nová zobrazovací studie doufejme, položí základy pro budoucí klinická hodnocení, která mají jasně definovat, jak účinný může být CBD jako klinický antipsychotický nástroj k léčbě řady různých psychiatrických stavů.

„Výsledky jsou důležitou součástí obrazu, že vědecký výzkum je založen na účincích CBD a pomůže odůvodnit potřebu dalších klinických hodnocení používání CBD v různých stádiích psychózy, jakož i dalších neuropsychiatrických chorob, jako je Parkinsonova nemoc, u kterých mohou někteří pacienti mít také psychotické příznaky.“ uzavírá Bhattacharyya.

Nová studie byla publikována v časopise Psychological Medicine.

Zde: https://newatlas.com/science/antipsychotic-effects-cbd-brain-imaging-study/

Další informace

Z čeho a jak se konopné potraviny vyrábějí?

Konopné potraviny se vyrábějí primárně z potravinářských odrůd konopí setého. Semínko zralých rostlin je k dostání ve své přírodní podobě, dále se loupe či se z něj za studena lisuje konopný olej a protein. Mladé květy konopných rostlin se ručně sbírají na čaj. Zralé květy obsahují kanabinoid CBD!  

Zelená Země přináší nejširší sortiment konopí a konopných potravin:

Konopná semínka | Konopný čaj | CBD olej | Konopný olej | Konopný protein | Konopná kosmetika | Konopné nápoje | Ostatní konopí