+420 212 812 670|info@zelenazeme.cz

Hlavní informace
 6 příspěvků 

Ministerstvo zemědělství (MZE) vydalo 25. dubna 2023 tiskovou zprávu o chystaném zákazu prodeje produktů obsahujících CBD (kanabidiol). Ve zprávě není uvedeno, co konkrétně se chystá a od kdy bude zákaz platit, nicméně toto vyjádření vneslo mezi uživatele  CBD oleje velkou vlnu obav a dotazů, co tedy nyní s CBD v Čechách bude. Rozhodli jsme se proto poskytnout vyjádření a připravit společnou petici proti zákazu CBD.

Pokud si chcete přečíst, jak to se zákazem CBD bylo v dubnu a jaké vyjádření k němu má Zelená Země, pokračuje ZDE.

Neustále jsme však pro Vás chystáme nové informace a bojujeme za regulaci, nikoliv plošné zákazy. Proto Vám přinášíme i aktualizace:

Aktualizace 17. května 2023 - Sraz vládních zástupců ohledně zákazu CBD

Ve středu 17. května proběhl sraz vládních zástupců ohledně zákazu CBD v čele s premiérem vlády ČR panem Petrem Fialou. Výsledek můžete vidět sami z obrázku, který byl zveřejněn na Twitteru pana premiéra.

Podle pana premiéra nyní v červnu připravovené opatření regulující prodej CBD v plastnost nevstoupí. Naopak se bude scházet pracovní skupina, která bude pracovat na tom, aby se trh s produkty CBD řídil jasnými pravidly.

Aktualizace 11. května 2023 První Český konopný sněm

Ve středu 10. května 2023 se v aule Zemědelské knihovny konal sněm zástupců hlavních českých konopných organizací a tradičních konopářů, na které byli pozváni i zástupci Ministerstva zemědělství kvůli chystanému zákazu CBD a dalších kanabinoidů v potravinách. I my jsme byli součástí sněmu a to za asociaci Bezpečného konopí.

Během sněmu byl prostor na diskuzi a krátké vyjádření souhlasu, či nesouhlasu s používáním CBD v potravinách. Dále proběhly dvě odborné prezentace. První od Františka Švejdy z CzecHemp, kde prezentoval, že na území dnešní ČR byly po staletí fytokanabinoidy konzumovány v podobě tradičních extraktů z konopí jako běžná potravina, a tudíž je nelze považovat za tzv. novou potravinu.

A druhá prezentace byla od Libora Duby za spolek Asociace Bezpečného konopí, kde kromě toho, že rozebral, jak funguje legislativa potravin nového typu. Sdělil úředníkům náš názor, že plánované opatření MZe týká pouze CBD produktů, které obsahují izolované či syntetické CBD, protože právě tyto naplňují podstatu nařízení o nových potravinách, a nikoliv všech produktů s obsahem CBD. Na trhu v současné době existuje celá škála produktů, které nelze považovat za tzv. nové potraviny dle nařízení 2283/2015 EU, protože se jedná o potraviny vyrobené tradičními postupy z tradičních surovin, které mají v ČR prokázanou konzumaci před 15.5.1997.

Dále pak jak funguje zásada předběžné opatrnosti, Poukázal na podklady, které definují využití konopného listu ve stravě v ČR jako tradiční, a pokračoval tím, že navrhované opatření SZPI neobstojí u Evropského soudního dvora. Co se týče bezpečnosti potravin, sdělili jsme úředníkům následující:

Co se týče bezpečnosti CBD v potravinách, 9.3. 2023 publikovala Evropská Asociace Průmyslového Konopí (EIHA) informaci o dokončené toxikologické studii pro použití CBD v potravinách, ve které definuje bezpečnou denní dávku CBD na 17,5 mg / den (při faktoru nejistoty 100, tzn. že skutečné výsledky studie byli vyděleny 100).

Máme vážný důvod se domnívat, že tato toxikologická studie EIHA nebyla MZE v době vydání prohlášení známa!

K bezpečnosti CBD je dále nutno zmínit, že studie EFSA (Evropská asiciace za bezpečnost potravin), které hovoří o možných zdravotních rizicích pracují s dávkování 400-1300 mg / den při přepočtu na váhu průměrného člověka.

Pro ilustraci následuje porovnání dávkování ve studiích EFSA, limitů bezpečného denní příjmu a reálným denní příjmem CBD v potravinách a doplňcích stravy. 

Studie EFSA identifikující možná rizika 400 - 1300 mg/den
Bezpečná denní dávka dle FSA UK     70 mg / den
Dočasný rámec ve Francii     50 mg / den
Toxikologická studie EIHA   17,5 mg / den
Doplňky stravy na trhu (CBD extrakty)   10–50 mg / den
Potraviny s obsahem CBD na trhu do 10 mg / den

 

Domníváme se, že vzhledem k vysoké popularitě CBD produktů mezi uživateli povede plošný zákaz ke vzniku „černého trhu“, což bude mít negativní dopad na kontrolu kvality produktů, a k internetovým nákupům ze zahraničních e-shopů, což zase znemožní efektivní dohled kontrolních orgánů ČR.

Dalším negativním vlivem zákazu jsou pak ekonomické dopady na pěstitele a zpracovatele konopí a potravinářské podniky v ČR, které zaměstnávají stovky pracovníků a platí v ČR daně.

Ohlášený zákaz uvádění CBD produktů na trh tudíž považujeme za kontraproduktivní a místo něj navrhujeme dočasný rámec po vzoru Francie s následujícími parametry:

 •         Omezení zákazu na CBD produkty obsahující izolované a syntetické CBD
 •         Umožnit uvádění tradičních potravin s obsahem CBD na trh (tradiční CBD extrakty)
 •         Definovat limit maximální obsahu CBD v potravinách a doplňcích stravy – Francie 20 % CBD
 •         Definovat limit maximální denního příjmu CBD – Francie 50 mg / den

Ze strany Ministerstva zemědělství bylo slíbeno, že si materiály nastudují a zkusí přijít s nějakým řešením, které nepovede k likvidaci českého konopného průmyslu a přechodu stovek tisíc uživatelů CBD produktů z oblasti potravin na černý trh či na trh se „suvenýry“.

Věříme, že tato jednání povedou k tomu, že se podaří nakonec najít společnou cestu, nikoliv pouze plošné zákazy.

Jednalo se o historicky první sněm této dopady, kdy byly přítomny tyto spolky: 

Český konopný ústav, z.ú.: www.konopnyustav.cz

Český konopný klastr CzecHemp, z.s.: www.czechemp.cz

Svaz lnu a konopí v ČR, z.s.: www.lnarskysvaz.cz

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.: www.vuzv.cz

Asociace bezpečného konopí, z.s.: www.bezpecnekonopi.cz

Konopa, z.s.: www.konopa.cz


V tiskové zprávě Ministerstva zemědělství se mimo jiné uvádí: 

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) připravuje opatření obecné povahy, kterým zakáže uvádět na trh kanabidiol (CBD), jiné kanabinoidy získané z konopí setého a produkty tyto látky obsahující. Podle nařízení (EU) o nových potravinách jsou tyto potraviny obsahující CBD považovány za tzv. nové potraviny, protože nebyly v zemích EU ve významné míře konzumovány před 15. květnem 1997. V polovině dubna letošního roku Evropská komise zveřejnila prohlášení, ve kterém potvrzuje, že kanabidiol (CBD) a jiné kanabinoidy získané z rostliny Cannabis sativa L. (konopí seté) jsou považovány za novou potravinu a nelze je uvádět na trh Unie, neboť v současné době pro tyto produkty neexistuje žádná autorizace podle nařízení o nových potravinách. - kompletní tisková zpráva na konci vyjádření

Vyjádření Zelené Země:

Rádi bychom zákazníkům, kteří sami používají nebo dále distribuují produkty Zelené Země, poskytli ujištění, že CBD produkty od Zelené Země nelze zařazovat do tiskového vyjádření MZE a požadovat jejich zákaz a to z následujících důvodů:

 1. Ne všechny konopné produkty s obsahem CBD a dalších kanabinoidů splňují definici tzv. „nové potraviny“ (Novel Food) uvedené v čl. 3 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) 2015/2283 o nových potravinách. Konkrétně v České republice je nesporné, že vybrané části rostliny Cannabis Sativa mají doloženou historii konzumace ve významné míře před 15.5.1997, přičemž např. použití listů konopí setého je obecně uznáváno jako tradiční vedle dalších 5 států i přímo v České republice. Konopné listy jako tradiční potravina přitom obsahují významné množství CBD a dalších kanabinoidů a při dodržení tradičních postupů nelze uvedené produkty s obsahem CBD považovat za Novel Food a to zcela v souladu se zněním dle čl. 3 odst. 2 písm. a) bodem iv.)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2283/2015. Přitom dlouhodobé používání ve významné míře je pro vyhodnocení, zda se jedná o tradiční či novou potravinu, zcela zásadní.
 1. S ohledem na výše uvedené jsme zcela přesvědčeni, že CBD potraviny a doplňky stravy distribuované společností Zelená Země nenaplňují definici nové potraviny v působnosti Nařízení (EU) 2283/2015, kdy velká část našich CBD produktů byla na trh uvedena již před 1.1.2018, tedy před samotnou účinností, Nařízení EU 2283/2015 o nových potravinách.
 1. Aniž by byl znám větší detail plánovaného opatření obecné povahy, pak z prohlášení MZe k této problematice vyplývá, že plánované opatření ve věci zákazu uvádění CBD produktů na trh bude v přímém rozporu hned s několika články Rozsudku Evropského soudního dvora ve věci C- 663/18, kdy tento Rozsudek v prohlášení zmiňuje samotné Ministerstvo. A to zejména z pohledu materializace rizik a omezení volného pohybu zboží a služeb jako jednoho z pilířů Smlouvy o fungování EU. 
 1. Potraviny a potravinové doplňky totiž obsahují z pohledu denního příjmu CBD řádově setiny až tisíciny testovaných - teoreticky rizikových denních dávek, tedy při materializaci rizik množství CBD v doporučené denní dávce potraviny/doplňku stravy neexistují důvody pro zákaz či zastavení uvádění na trh a takové omezení uvádění potravin CBD na trh je zcela v rozporu s Rozsudkem Evropského soudního dvora ve věci C- 663/18 ze dne 19.11.2020.

  Sama Evropská Asociace pro bezpečnost potravin svým prohlášením ze dne 7.6.2022 uvedla, že nelze konstatovat, že by přítomnost látky CBD (kanabidiol) v potravinách byla obecně nebezpečná. Denní dávky CBD získané příjmem potravin a potravinových doplňků jsou řádově sto až tisíci násobně nižší než u léčiv testovaných ve studiích, kdy samotným výstupem studií je spíše konstatování nedostatku dat.
 1. Současně Francie jako členský stát EU umožňuje od 24.2.2023 registraci produktů s obsahem CBD formou potravinových doplňků s uvedením konkrétních parametrů produktů v rámci bezpečnosti potravin a ochrany spotřebitelů v podobě dočasného rámce do nalezení finálního řešení v rámci celé EU. Jedná se o produkty do obsahu 20% CBD s limitem maximální denní dávky příjmu CBD (50 mg/den) a splňující omezení na obsah THC v podobě obvykle aplikované akutní referenční dávky. Přitom již z dostupných materiálů ověřit, že denní příjem CBD. Takové řešení je nejen zcela v souladu s citovaným Rozsudkem Evropského soudního dvora, ale přitom z hlediska bezpečnosti jasnými a měřitelnými limity řeší zdravotní rizika a ochranu pro spotřebitele (tedy naplňuje principy předběžné opatrnosti), současně nevytváří prostor pro nelegální distribuci CBD produktů a zajišťuje příjmy z daní spokojení v době napjatého státního a zejména ….. umožnuje lidem nadále a legálně používat CBD produkty, se kterými jsou spokojení. 

Opravdu jsou CBD potraviny a doplňky rizikem pro spotřebitele?

Zde je nutno zrekapitulovat:

 • Sama Evropská Asociace pro bezpečnost potravin svým prohlášením ze dne 7.6.2022 uvedla, že nelze konstatovat, že by přítomnost látky CBD (kanabidiol) v potravinách byla obecně nebezpečná.
 • Francie jako členský stát EU umožňuje od 24.2.2023 registraci produktů s obsahem CBD formou potravinových doplňků s denním dávkování do 50 mg denně.
 • WHO - světová zdravotnická organizace vydala v roce 2018 prohlášení k CBD ve které uvádí, že CBD není návykové a že má velký terapeutický potenciál
 • EIHA - Evropská asociace pro průmyslové konopí nechala zpracovat toxikologickou studii na užívání CBD, jejíž závěry uvádějí denní dávku 17,5 mg CBD jako bezpečnou.

EFSA (Evropská asociace pro bezpečnost potravin) zveřejnila zprávu, ve které byly citované vědecké studie prováděné na lidském vzorku i na zvířatech a týkaly se vlivu významných dávek látky CBD na lidský organismus. Bylo to zejména pro posouzení vedlejších účinků léku EPIDIOLEX® (schváleného lékovou agenturou pro léčbu epilepsie). Doporučené dávkování při studiích týkajících se funkce jater se denní dávka CBD u lidí pohybovala v rozmezí 300 mg - 1200 mg CBD denně v přepočtu na 60 kg člověka. Nejnižší hodnota 300 mg CBD denně odpovídá 60 kapkám 10% CBD oleje, což zaručeně nikdo ze spotřebitelů neužívá.  Navíc potenciální zdravotní rizika byla identifikována na zvířatech (krysách), kde podávané denní dávky byly ještě stonásobně vyšší!  

Doporučené denní dávkování u potravin a potravinových doplňků od Zelené Země znamená příjem CBD v řádu jednotek mg CBD denně, tedy i při jeho potenciálním překročení se bavíme o řádu nižších desítek mg denně. Identifikovaná rizika se týkají dávkování v řádech jednotek tisíc mg denně. Při takovém přístupu by byla nebezpečnou v zásadě každá potravina resp. chemická látka.

Proč to jinde jde ….? 

Jak je uvedeno výše řešením může být postup jako ve Francii, tedy dočasný rámec s registrací subjektů a produktů jako potravinových doplňků s konkrétním vymezením jejich parametru, zejména % obsahu CBD a limitu denní dávky v řádu nižších desítek CBD denně při dodržení limitů THC.

Konkrétní limity pro potravinové doplňky s obsahem CBD činí max 20% obsah CBD, maximální denní příjem 50mg/den, limit THC v podobě akutní referenční dávky aplikované již dlouhodobě na potraviny z konopí (obsah THC méně než 1 µg/kg živé váhy). Mimochodem volný pohyb zboží a služeb je jedním z pilířů Smlouvy o fungování EU definovaný články 34 a 36. Postup předestřený ze strany MZe pro ČR je tedy i v této věci v rozporu s legislativou EU, kdy konkrétní vymezení volného pohybu zboží a služeb pro CBD je definováno právě v  Rozsudku Evropského soudního dvora ve věci C- 663/18 ze dne 19.11.2020, o který se Ministerstvo zemědělství z jedné strany ve vybraných článcích opírá, současně ale navrhovaným řešením postupuje zcela v rozporu s jeho dalšími články. 

Naším cílem ale není teoretický výklad legislativy, ale nalezení řešení, které přinese z jedné strany dostatečnou úroveň bezpečnosti potravin a ochrany spotřebitele a z druhé zajistí další fungování odvětví v legální sféře, tedy pro výrobce a distributory jasně nastavené mantinely a měřitelné limity a pro stát evidenci a dohled nad trhem a příjmy do státního rozpočtu. A zejména že spotřebitelé budou mít legální přístup k produktům, které poptávají a používají, protože řadě z nich pomáhají a dnes si již bez nich nedovedou představit spokojené každodenní fungování.

Podpisem petice dáváte najevo nesouhlas se zákazem prodeje CBD produktů

Výše uvedené argumenty jsou fakta, o které se lze opřít. Ale vyjádření Vás - lidí je něco, co budeme potřebovat proto, aby se nám celá věc podařila a my Vám mohli dál distribuovat CBD produkty tak, jak je máte rádi.

Podepište proto PETICI A DEJTE NAJEVO NESOUHLAS SE ZÁKAZEM PRODEJE CBD PRODUKTŮ V ČECHÁCH.

PODEPSAT PETICI PROTI ZÁKAZU CBD V ČR 

 

Tisková zpráva MZE

Na základě připravovaného opatření SZPI bude zakázán prodej potravin a doplňků stravy obsahujících CBD a jiné kanabinoidy tak, jako je tomu v ostatních členských státech EU.

Na trhu s potravinami v ČR se vyskytují výrobky obsahující látku CBD získanou buď z konopí setého, nebo synteticky, nebo další kanabinoidy získané z konopí setého, nejčastěji ve formě olejů, tinktur, želé, cukrovinek, bonbónů, kapslí atd. Podle nařízení (EU) o nových potravinách jsou tyto potraviny obsahující CBD považovány za tzv. nové potraviny, protože nebyly v zemích EU ve významné míře konzumovány před 15. květnem 1997. Takové potraviny nesmí být uvedeny na trh, pokud jejich bezpečnost neprověří Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) a nejsou povoleny k uvádění na trh v Evropské unii.

„Bezpečnost potravin je pro mě zásadní. Nemohu akceptovat, že jsou na trh uváděny potraviny, o kterých Evropský úřad pro bezpečnost potravin nemůže konstatovat, zda jsou bezpečné. Zákaz uvádění na trh kanabinoidů a potravin, které je obsahují, bude mít dopad na některé provozovatele potravinářských podniků. Všechny dotčené subjekty měly povinnost si u Ministerstva zemědělství před uvedením produktu na trh ověřit, zda jde o novou potravinu, či nikoliv.  Současně bych rád zdůraznil, že řada podniků svou povinnost splnila,“ uvedl ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL).

U CBD identifikoval Evropský úřad pro bezpečnost potravin několik oblastí, které je třeba prozkoumat (účinek CBD na játra, gastrointestinální trakt, endokrinní systém, nervový systém a na psychologické funkce), aby konzumace této látky nepředstavovala bezpečnostní riziko pro lidské zdraví.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce má oprávnění omezit či zakázat uvádění produktů na trh. Po vydání zákazu uvádění na trh nebude možné výrobky s CBD doprodat.

V polovině dubna letošního roku Evropská komise zveřejnila prohlášení, ve kterém potvrzuje, že kanabidiol (CBD) a jiné kanabinoidy získané z rostliny Cannabis sativa L. (konopí seté) jsou považovány za novou potravinu a nelze je uvádět na trh Unie, neboť v současné době pro tyto produkty neexistuje žádná autorizace podle nařízení o nových potravinách.

ZDROJ: (https://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2023_ministerstvo-zemedelstvi-informuje-o.html )

Nejhledanější produkty


Autor článku:

Ondřej Šťovíček

Ondřej je ředitelem a také zakladatelem Zelené Země. Nyní se primárně věnuje strategickému řízení a rozvoji mezinárodní spolupráce. Jeho vizí je dostupné léčebné konopí a zdravé konopné potraviny místní produkce pro všechny.

Ondřej se v CBD konopí pohybuje už více jak 10 let a za tu dobu načerpal mnoho informací o účinkách CBD. Sleduje aktuální dění a není studie, která by mu unikla :-).

Také je ředitelem Nadačního fondu pro Léčebné konopí a díky němu konopí pomáhá i tam, kam by se za normálních okolností nedostalo.

Pokud se o něm chcete dozvědět více, sledujte Ondřejův profil na Linkedln.

Připojte svůj příspěvek...
Komentovat jako nepřihlášený uživatel
Lidé v diskusi:
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.
 • Tento příspěvek je zneveřejněný.
  GAX · Před 1 roky
  Celé je to Overtonovská komedie o hodném CBD a zlém THC. Udělá se velké drama a nakonec bude hodné CBD zachráněno a před zlým THC zachrání tebe. Tak si zajistí kšeftaři přísun, zatímco ty to dál nebudeš moct pěstovat pro sebe, protože bys to měl i s tím zlým THC. Přitom i to THC má prokazatelně pozitivní účinky, např. protirakovinné. Že je THC oproti např. cukru, cigaretám nebo alkoholu neškodné nic (dokonce i kafe je návykovější), o tom se snad už nemusíme bavit.
  • Tento příspěvek je zneveřejněný.
   Lucie Garabášová · Před 1 roky
   Dobrý den, já Vám děkuji za Váš komentář a za zapojení se do diskuze.
   Bohužel zákaz CBD nebyl s nikým z branže předem konzultován, nikdo o něm nevěděl, proto bohužel nemohu souhlasit s tím, že si "kšeftaři" zajistí přísun.
   Nepochybuji o pozitivních účinkách THC, nicméně je zapotřebí myslet na to, že se stále jedná o psychoaktivní látku, která může v nesprávných rukách způsobit nemalou neplechu.
   Děkujeme za příspěvek a přejeme hezký den, Lucie
 • Tento příspěvek je zneveřejněný.
  Sayuri · Před 1 roky
  Mně už nic nezakážou. CBD mě vyléčilo z PTSD, ze srdečních arytmií a slabosti, pomohlo mi přežít následky po napadení a gangstalkingu, léčí bolesti, pomohlo spoustě mých přátel. Komu je blbě, hned doporučuji CBD, protože funguje a nemá žádné vedlejší účinky, ani není návykové. Klidně začnu pěstovat a vařit si to sama doma, nebo odkupovat materiál načerno. Čím víc budou tlačit na zákaz, na just se tím budu o to víc prolívat. CBD je jeden z nejlepších přírodních léků, jaký jsem kdy v životě vyzkoušela. Rychle nabírá na věhlasu a farmamafii krade pacienty. Tady nejde o novel food, problém u CBD je v tom, že skutečně funguje. Každý člověk tak snadno může převzít odpovědnost za své zdraví a skutečně se bezpečně vyléčit. A to nám přece nemůžou dovolit. Léčit přece nesmí žádná bylina, to může jenom drogtor. Ať si zákonodárci políbí jejich rozkydlé eurozadky. Petici dám dál.
 • Tento příspěvek je zneveřejněný.
  Alice · Před 1 roky
  Dobrý den všem. No, tak já jsem zmatená...zrivna když mi lékařka mého syna, který je vzácně a závažně nemocen, navrhne zkusit CBD kapky pro zlepšení jeho celkového stavu, tak se to má zakazovat? CBD produkty pomáhají spoustě lidí při nemoci... epilepsie, migrény, RS a jiná neurodegenerativní či autoimunitní onemocnění, zažívání...je toho mnoho. Je to (mělo by to být) přírodní, takže když to pomáhá byť částečně, psychicky , jakkoliv jako chemické léky (bez kterých se samozřejmě při mnoha onemocnění neobejdeme), tak proč to zakazovat? Tak ať to alespoň nechají dostupné na předpis. S přáním všeho dobrého Alice ?
  • Tento příspěvek je zneveřejněný.
   Lucie Garabášová · Před 1 roky
   Dobrý den, moc děkujeme za názor - ano, že CBD pomáhá je ověřeno, ale věříme, že vše dobře dopadne... A že najdeme společné řešení. Hezký den, Lucie ze Zelené Země
 • Tento příspěvek je zneveřejněný.
  Vyléčený konzument a · Před 1 roky
  Já bych je nechal prodej CBD zakázat a hned potom bych vypalil předběžné opatření na prodej alkoholu. Tam je totiž stovkami let a tisíci studií prokázán negativní dopad na lidské zdraví a to v jakékoliv míře konzumace.
  • Tento příspěvek je zneveřejněný.
   Tom · Před 1 roky
   Přesně ať zakážou, alkohol, o co lépe by se tady žilo, a cbd a hhc legalizovat, má léčivé účinky
 • Tento příspěvek je zneveřejněný.
  Iveta Dudková · Před 1 roky
  Jenom zákazy a příkazy, to jediné umí. Právě proto, že má CBD terapeutické účinky, bude zakázáno. To přeci nepotřebují.
 • Tento příspěvek je zneveřejněný.
  Tom · Před 1 roky
  Nevadí mi to, protože cbd ani hhc nekouřím, ale v Německu by měli letos snad legalizovat, tak doufám že zase kvůli lidovcům nebudeme pozadu
Další informace