+420 212 812 670|info@zelenazeme.cz

Hlavní informace
 1 příspěvek 

Tento článek shrnuje veškeré důležité a zatím známe účinky konopí a látek v něm obsažených na lidský organismus. Konopi obsahuje více než 1000 různých kanabinoidů, látek, které jsou i přirozenou součástí lidského organismu. Ty lidské se nazývají endokanabinoidy a jsou součástí lidského kanabinoidového systému, který ovlivňuje prakticky všechny základní funkce našeho organismu - trávení, růst, vývoj, látkovou přeměnu.

Americký vědec Dr. R. Melamede PhD., bývalý děkan fakulty biologie na University of Colorado uznávaný jako přední světový odborník na léčebné využití konopí, se již dlouhá léta zabývá výzkumem kanabinoidů. Tvrdí o nich, že mají velký význam nejenom v doméně lékařství, ale je přesvědčený i o jejich působení na vývoj člověka obecně.

Jak kanabinoidy (lidské i ty v konopí) působí na lidský organismus:

1. S výjimkou hmyzu najdeme endokanabinoidy v každém živočichovi na této planetě od měkkýšů výše. Endokanabinoidový systém zachovává rovnováhu funkcí našeho těla (homeostázi).

2. Novorozeňata dostávají endokanabinoidy na počátku kojení od matek v mateřském mléku, aby dostala chuť k jídlu a naučila se jíst (do té doby dostávala potravu pupeční šňůrou, a nevěděla, jak jinak se stravovat).

3. Myši s chybějícími CB1 kanabinoidovými receptory nemají rády změny. Přemístíme-li je do jiné části klece, začnou být rozrušené, a uklidní se teprve, když se dostanou zpět na své obvyklé místo, ale jsou-li opět přemístěny, opětovně se rozruší. Mozky mnoha lidí nemají dobré spojení s CB1 a CB2 receptory.

4. Prostým žitím a dýcháním naše tělo vytváří škodlivé volné radikály. Kanabinoidy pomáhají obrátit tento proces a volné radikály potlačují.

5. Kanabinoidy skutečně zabíjejí mozkové buňky, ale jedná se o buňky zvané gliomy, což jsou buňky mozkových nádorů. Všechny ostatní mozkové buňky kanabinoidy chrání a léčí. (Gliomové buňky nesnesou účinek kanabinoidů.)

6. Kanabinoidy chrání před spálením a rakovinou kůže díky CB1 receptorům v pokožce.

7. Kanabinoidy zpomalují proces stárnutí. Myši s mozky citlivými na kanabinoidy žijí déle a myši, jejichž mozky mají zablokované CB1 receptory, umírají dříve.

8. Kanabinoidové receptory zvyšují aktivitu přední části mozku a vyššího vědomí.

9. Endokanabinoidy se nacházejí dokonce i uvnitř buněk bílých krvinek (receptory CB2). Tyto receptory se většinou nacházejí v buňkách imunitního systému a regulují přechod do stavu boje proti zánětlivým procesům.

10. Kanabinoidy chrání srdce proti arytmii.

11. Působení kanabinoidů proti bolesti je založené na existenci specifických nervů, kterým se říká vaniloidní receptory. Naše tělo vyrábí svoji vlastní "marihuanu" - endogenní kanabinoid anandamid (amid blaženosti v sanskrtu) – působící proti bolesti prostřednictvím nervových zakončení. Anandamidy jsou naším organismem vyráběny při mnoha různých příležitostech. Například při užívání aspirinu se zvyšuje hladina anandamidu, který působí proti bolesti. Stará babička, která by NIKDY neokusila marihuanu, vůbec netuší, že její tělo si ve skutečnosti vytváří její ekvivalent přirozenou cestou. Nevědí o tom nejenom staré babičky, nýbrž ani politici a obyčejní občané, kteří si vůbec neuvědomují, že odsuzují něco, co si jejich těla přirozeně vyrábějí. Důkazy založené na tvrzení pacientů jsou průkazné, protože když někdo užije konopí a utiší to jeho bolest, pak si samozřejmě příště dá opět a pomůže mu to. O této skutečnosti má sice důkaz pouze dotyčná osoba, ale je nicméně pravdivá.

12 V případě většiny poruch imunitního systému buňky tohoto systému vytvářejí volné radikály, které působí pro-zánětlivě, a ničí tak vlastní tělo, jako by se jednalo o cizí předmět. Konopí přivede imunitní systém do stavu boje proti zánětům a pomůže zpomalit postup nemoci se současným zpomalováním stárnutí.

13. Konopí má také vliv na křeče, a to nejen THC ale i nepsychoaktivní kanabidiol (CBD). Přesný mechanismus není známý, ale je faktem, že i technické konopí má vysoký obsah CBD v kapkách. Kanabidiol působí proti rauši způsobenému THC a zároveň pacientovi ulevuje od potíží. Kanabinoidy mají vliv na vše v našem těle včetně vědomí.

14. Kanabinoidy v našem těle působí i mimo vazby na receptory CB1 a CB2, ovlivňují pokožku a jiné části těla.

15. Někteří pacienti trpící manio-depresivní poruchou rádi užívají odrůdy sativa v depresivní fázi, ale pokud jsou v opačném stadiu, lépe jim vyhovuje indica, která je uklidní. Některé odrůdy mají kombinaci kanabinoidů vhodnou pro tišení bolesti, jiné zase mají pozitivní účinek při imunitních problémech. Farmaceutické společnosti se pokoušejí synteticky vyrobit různé kanabinoidové složky obsažené v rozdílných odrůdách konopí. Jestliže se jim to podaří, bude více možností na výběr a pacienti si budou moci vybrat lék, na který jejich organismus bude nejlépe reagovat.

16. Vzhledem k existenci receptorů CB1 a CB2 v mozku, je užívání konopí pro člověka přirozenou záležitostí.

17. Bojovníci proti drogám nevyvíjejí svou činnost, protože jsou od přírody zlí, ale protože jsou primitivnější (dalo by se říct "tupější"). Místo snahy o spolupráci a vzájemné pochopení, dívají se na svět kolem sebe se strachem a nepřátelstvím.

18. Podle studie o funkci mozku provedené na 150 osobách trpících depresí konopí chrání mozek proti odumírání buněk a rovněž ochraňuje neurony.

19. Kanabinoidy rozšiřují průdušky a pomáhají dýchat osobám trpícím astmatem. Někdy však mohou mít účinek přímo opačný. Kanabinoidy však mají individuální účinek a pokud pacientovi nevyhovují, neměl by je tedy ani užívat.

20. Jako přírodní prostředek k utišení bolesti naše receptory používají kanabidiol CBD. Podle posledních výzkumů se na tišení bolesti silně podílí i THC a ostatní kanabinoidy. Čím víc je jasné, že tyto látky působí v synergii /vzájemně podporují svůj účinek/, na což přišel již v 50. letech profesor Jan Kabelík z Palackého university v Olomouci.

21. Kanabinoidy mají vliv na to, jak se díváme na budoucnost. Člověk se špatnou životní zkušeností se na budoucnost dívá spíš s obavami. Uživání kanabinoidů ve vás vzbudí zájem o budoucnost. Je to prostě mechanismus odmítání změn versus touha po změnách a hledění do budoucnosti. Konzervativní lidé umírají předčasně ve stresu, svázaní obavami. Lidé i myši s otevřenou myslí jsou schopni přijmout změny, zatímco lidé a myši s defektními kanabinoidovými receptory to nedokáží, protože jen myšlenka na změnu je vyděsí.

22. Kanabinoidy preventivně působí proti některým typům rakoviny: gliomům (mozkovým nádorům), rakovině kůže, prostaty, prsu, malignímu lymfomu a leukémii. Kanabinoidy mohou zabránit rakovině nebo ji vyléčit. Kanabinoidy umějí zabíjet špatné buňky a chrání ty dobré.

23. Konopí ulevuje při onemocnění jater a při úporném svědění. Také pomáhá při problémech se spaním a při depresi. Konopí je tady už celé stovky miliónů let.

24. Konopí v nízkých dávkách snižuje úzkost, zatímco ve velkých ji zesiluje (lék Marinol ze syntetického THC je příliš silný a zvyšuje pocity úzkosti). Lépe se po něm spí a lidem, kteří přestanou konopí užívat, hrozí problémy se spaním. Poznamenal bych také, že: při užití v jídle se delta 9 THC při průchodu játry přemění na delta 11 THC, jehož účinek je pětinásobně silnější a trvá mnohem déle.

25. Konopí chrání nervové buňky před odumíráním a tím i před Alzheimerovou nemocí.

26. Když pocítíme chuť k jídlu, je to protože naše tělo si vytvořilo látky podobné přírodním kanabinoidům. Jakmile se nasytíme, produkce těchto látek ustane. Příjem potravy je jednou z nejdůležitějších životních funkcí.27. Při poraněních hlavy se v těle vylučují endokanabinoidy, kterými se organismus chrání. Podobně nás chrání proti účinkům nervových plynů. Konopí v organismu spustí ochranné mechanismy podobným způsobem, jako když si tělo vytváří endokanabinoidy při pocitu hladu. Konopí pozitivně působí na zdraví, protože napomáhá vyváženosti imunitního systému a omezuje usazování tuků v kardiovaskulárním systému.

28. Poslední výzkumy ukazují, že nadále již nebude možno označovat konopí za látku způsobující rakovinu. Apoptóza buněk je proces, při němž příliš poškozené buňky "páchají sebevraždu". Nikotin aktivuje opačný proces, který buňkám zabraňuje odumřít. Při kouření (jakékoliv látky) se do dýchacích cest a kardiovaskulárního systému dostávají rakovinotvorné látky. Buňky poškozené kouřem odumírají, nebo se v opačném případě stávají rakovinovými buňkami. Právě proti této druhé, nežádoucí možnosti chrání kanabinoidy, které podporují apoptózu poškozených buněk.

29. Kanabinoidy ovlivňují bolest periferně. V našem těle jsou zvláštní receptory bolesti zvané vaniloidní, které jsou citlivé třeba na teplo či přílišný tlak a jsou odpovědné za pocit bolesti. Anandamid je endokanabinoid, který dokáže bolest regulovat. O schopnosti konopí regulovat bolest se vědělo již odedávna a byla potvrzena celou řadou vědeckých studií, ale teprve nedávno se přišlo na molekulární mechanismy, které řídí interakci bolesti a kanabinoidů. Zjistilo se, že existuje mnoho souvislostí mezi kanabinoidovým systémem a endogenním opiátovým systémem. Výzkumy naznačují, že kanabinoidy by se daly úspěšně použít i pro léčení závislosti na opiátech. Kanabinoidy na jedné straně dokáží umocnit účinek opiátů při tišení bolesti (je pak možno snížit dávku morfia až o 50%), na druhé straně mohou napomáhat pacientům, kteří se snaží zbavit závislosti na těchto látkách.

30. Mezi kanabinoidy se řadí nejen přírodní látky obsažené v konopí, ale i ty, které si vyrábí náš organismus (endokanabinoidy). Tyto látky udržují rovnováhu našeho metabolického systému (homeostázi). Kanabinoidový systém ovlivňuje prakticky všechny funkce našeho organismu a otevírá naše vědomí novým způsobům myšlení. Osvobozuje nás od jednostranně zaměřeného způsobu přemýšlení, což je velkým přínosem, protože budoucnost se obvykle skládá z věcí nám neznámých. Kanabinoidový systém nám pomáhá radostně a mírumilovně přijímat změny a přizpůsobovat se jim, být jim prostě otevřený.Kanabinoidový systém také může mít pozitivní účinek při kardiovaskulárních onemocněních, protože může snížit rozsah infarktu, pomáhá přecházet vývoji celé řady poruch imunity, působí proti nemocem jako artrózaroztroušená skleróza, cukrovkaCrohnova nemoc a jako přirozený regulátor bolesti. Vedle pozitivních účinků na neurologické poruchy spojené se stárnutím (Alzheimerova nemoc) dobře působí i na paměť a duševní bolest a téměř bez nežádoucích účinků.

Konopí je holistický lék, který je třeba užívat rozumně a náležitým způsobem - ani příliš málo, ani příliš mnoho - aby byl opravdu účinný.

Obsah CBD a dalších léčivých kanabinoidů je možné vyzkoušet v CBD kapkáchkonopném čajikonopném olejikonopném semínku.

Produkt: 339
TOP!

20x sáčků konopné směsi se 4% obsahem CBD Vyrobeno v Čechách

Cena
Jednotková cena:9 967 Kč/kg
 11.8 EUR
Prodejní cena299 Kč
Produkt: 289
TOP!

CBD olej pro koně s 1000 mg CBD. Schválený veterinární přípravek.

Cena
Jednotková cena:10 900 Kč/100 ml
 43.01 EUR
Prodejní cena1 090 Kč
Produkt: 365
TOP!

Extra silný CBD olej pro koně, 500 ml. CBD 4000 mg, veterinární přípravek. Balení vydrží cca 2 měsíce.

Cena
Jednotková cena:32 000 Kč/100 ml
 126.28 EUR
Prodejní cena3 200 Kč
Produkt: 290
TOP! AKCE!

Extra silný CBD olej pro koně. CBD 2000 mg, veterinární přípravek.

Cena
Jednotková cena:18 900 Kč/100 ml
 74.58 EUR
Prodejní cena1 890 Kč
Původní cena před slevou2 180 Kč

 

Zdroje: www.zelenazeme.cz, www.bushka.cz,  (THC Ministry, Current Drug Targets - CNS & Neurological Disorders)


 Autor článku:

Pavel Čermák

Pavel Čermák se již několik let primárně zabývá účinky CBD při léčbě a mírnění dětských onemocnění. Samozřejmě se na něj obracejí i dospělí, kteří chtějí poradit se správným užíváním CBD a konopných přípravků. Neexistuje nemoc, o které by Pavel neslyšel.

Ve své práci se neustále zdokonaluje, snaží se pořád získávat nové informace a ty uplatňovat ve své poradenské činnosti. 

Jako terapeutický poradce působí i v Nadačním fondu pro Léčebné konopí.

Kromě poradenství se věnuje i českému velkoobchodu a distribuci konopných produktů.

Kontakty na Pavla:

Připojte svůj příspěvek...
Komentovat jako nepřihlášený uživatel
Lidé v diskusi:
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.
 • Tento příspěvek je zneveřejněný.
  Maria · Před 10 měsíci
  Máme zájem o čaj
  • Tento příspěvek je zneveřejněný.
   Lucie Garabášová · Před 10 měsíci
   Dobrý den, produkty si můžete objednat online, případně nás kdykoliv kontaktujte, jsme na příjmu a rádi vyřídíme Vaší objednávku :-)
Další informace