+420 212 812 670|info@zelenazeme.cz

 • En
 • It
 • Fr
 • Ru
 • Pl
 • Hu
 • De
Hlavní informace
 1 příspěvek

Tento článek shrnuje veškeré důležité a zatím známe účinky konopí a látek v něm obsažených na lidský organismus. Konopi obsahuje více než 1000 různých kanabinoidů, látek, které jsou i přirozenou součástí lidského organismu. Ty lidské se nazývají endokanabinoidy a jsou součástí lidského kanabinoidového systému, který ovlivňuje prakticky všechny základní funkce našeho organismu - trávení, růst, vývoj, látkovou přeměnu.

Americký vědec Dr. R. Melamede PhD., bývalý děkan fakulty biologie na University of Colorado uznávaný jako přední světový odborník na léčebné využití konopí, se již dlouhá léta zabývá výzkumem kanabinoidů. Tvrdí o nich, že mají velký význam nejenom v doméně lékařství, ale je přesvědčený i o jejich působení na vývoj člověka obecně.

Jak kanabinoidy (lidské i ty v konopí) působí na lidský organismus:

1. S výjimkou hmyzu najdeme endokanabinoidy v každém živočichovi na této planetě od měkkýšů výše. Endokanabinoidový systém zachovává rovnováhu funkcí našeho těla (homeostázi).

2. Novorozeňata dostávají endokanabinoidy na počátku kojení od matek v mateřském mléku, aby dostala chuť k jídlu a naučila se jíst (do té doby dostávala potravu pupeční šňůrou, a nevěděla, jak jinak se stravovat).

3. Myši s chybějícími CB1 kanabinoidovými receptory nemají rády změny. Přemístíme-li je do jiné části klece, začnou být rozrušené, a uklidní se teprve, když se dostanou zpět na své obvyklé místo, ale jsou-li opět přemístěny, opětovně se rozruší. Mozky mnoha lidí nemají dobré spojení s CB1 a CB2 receptory.

4. Prostým žitím a dýcháním naše tělo vytváří škodlivé volné radikály. Kanabinoidy pomáhají obrátit tento proces a volné radikály potlačují.

5. Kanabinoidy skutečně zabíjejí mozkové buňky, ale jedná se o buňky zvané gliomy, což jsou buňky mozkových nádorů. Všechny ostatní mozkové buňky kanabinoidy chrání a léčí. (Gliomové buňky nesnesou účinek kanabinoidů.)

6. Kanabinoidy chrání před spálením a rakovinou kůže díky CB1 receptorům v pokožce.

7. Kanabinoidy zpomalují proces stárnutí. Myši s mozky citlivými na kanabinoidy žijí déle a myši, jejichž mozky mají zablokované CB1 receptory, umírají dříve.

8. Kanabinoidové receptory zvyšují aktivitu přední části mozku a vyššího vědomí.

9. Endokanabinoidy se nacházejí dokonce i uvnitř buněk bílých krvinek (receptory CB2). Tyto receptory se většinou nacházejí v buňkách imunitního systému a regulují přechod do stavu boje proti zánětlivým procesům.

10. Kanabinoidy chrání srdce proti arytmii.

11. Působení kanabinoidů proti bolesti je založené na existenci specifických nervů, kterým se říká vaniloidní receptory. Naše tělo vyrábí svoji vlastní "marihuanu" - endogenní kanabinoid anandamid (amid blaženosti v sanskrtu) – působící proti bolesti prostřednictvím nervových zakončení. Anandamidy jsou naším organismem vyráběny při mnoha různých příležitostech. Například při užívání aspirinu se zvyšuje hladina anandamidu, který působí proti bolesti. Stará babička, která by NIKDY neokusila marihuanu, vůbec netuší, že její tělo si ve skutečnosti vytváří její ekvivalent přirozenou cestou. Nevědí o tom nejenom staré babičky, nýbrž ani politici a obyčejní občané, kteří si vůbec neuvědomují, že odsuzují něco, co si jejich těla přirozeně vyrábějí. Důkazy založené na tvrzení pacientů jsou průkazné, protože když někdo užije konopí a utiší to jeho bolest, pak si samozřejmě příště dá opět a pomůže mu to. O této skutečnosti má sice důkaz pouze dotyčná osoba, ale je nicméně pravdivá.

12 V případě většiny poruch imunitního systému buňky tohoto systému vytvářejí volné radikály, které působí pro-zánětlivě, a ničí tak vlastní tělo, jako by se jednalo o cizí předmět. Konopí přivede imunitní systém do stavu boje proti zánětům a pomůže zpomalit postup nemoci se současným zpomalováním stárnutí.

13. Konopí má také vliv na křeče, a to nejen THC ale i nepsychoaktivní kanabidiol (CBD). Přesný mechanismus není známý, ale je faktem, že i technické konopí má vysoký obsah CBD. Kanabidiol působí proti rauši způsobenému THC a zároveň pacientovi ulevuje od potíží. Kanabinoidy mají vliv na vše v našem těle včetně vědomí.

14. Kanabinoidy v našem těle působí i mimo vazby na receptory CB1 a CB2, ovlivňují pokožku a jiné části těla.

15. Někteří pacienti trpící manio-depresivní poruchou rádi užívají odrůdy sativa v depresivní fázi, ale pokud jsou v opačném stadiu, lépe jim vyhovuje indica, která je uklidní. Některé odrůdy mají kombinaci kanabinoidů vhodnou pro tišení bolesti, jiné zase mají pozitivní účinek při imunitních problémech. Farmaceutické společnosti se pokoušejí synteticky vyrobit různé kanabinoidové složky obsažené v rozdílných odrůdách konopí. Jestliže se jim to podaří, bude více možností na výběr a pacienti si budou moci vybrat lék, na který jejich organismus bude nejlépe reagovat.

16. Vzhledem k existenci receptorů CB1 a CB2 v mozku, je užívání konopí pro člověka přirozenou záležitostí.

17. Bojovníci proti drogám nevyvíjejí svou činnost, protože jsou od přírody zlí, ale protože jsou primitivnější (dalo by se říct "tupější"). Místo snahy o spolupráci a vzájemné pochopení, dívají se na svět kolem sebe se strachem a nepřátelstvím.

18. Podle studie o funkci mozku provedené na 150 osobách trpících depresí konopí chrání mozek proti odumírání buněk a rovněž ochraňuje neurony.

19. Kanabinoidy rozšiřují průdušky a pomáhají dýchat osobám trpícím astmatem. Někdy však mohou mít účinek přímo opačný. Kanabinoidy však mají individuální účinek a pokud pacientovi nevyhovují, neměl by je tedy ani užívat.

20. Jako přírodní prostředek k utišení bolesti naše receptory používají kanabidiol CBD. Podle posledních výzkumů se na tišení bolesti silně podílí i THC a ostatní kanabinoidy. Čím víc je jasné, že tyto látky působí v synergii /vzájemně podporují svůj účinek/, na což přišel již v 50. letech profesor Jan Kabelík z Palackého university v Olomouci.

21. Kanabinoidy mají vliv na to, jak se díváme na budoucnost. Člověk se špatnou životní zkušeností se na budoucnost dívá spíš s obavami. Uživání kanabinoidů ve vás vzbudí zájem o budoucnost. Je to prostě mechanismus odmítání změn versus touha po změnách a hledění do budoucnosti. Konzervativní lidé umírají předčasně ve stresu, svázaní obavami. Lidé i myši s otevřenou myslí jsou schopni přijmout změny, zatímco lidé a myši s defektními kanabinoidovými receptory to nedokáží, protože jen myšlenka na změnu je vyděsí.

22. Kanabinoidy preventivně působí proti některým typům rakoviny: gliomům (mozkovým nádorům), rakovině kůže, prostaty, prsu, malignímu lymfomu a leukémii. Kanabinoidy mohou zabránit rakovině nebo ji vyléčit. Kanabinoidy umějí zabíjet špatné buňky a chrání ty dobré.

23. Konopí ulevuje při onemocnění jater a při úporném svědění. Také pomáhá při problémech se spaním a při depresi. Konopí je tady už celé stovky miliónů let.

24. Konopí v nízkých dávkách snižuje úzkost, zatímco ve velkých ji zesiluje (lék Marinol ze syntetického THC je příliš silný a zvyšuje pocity úzkosti). Lépe se po něm spí a lidem, kteří přestanou konopí užívat, hrozí problémy se spaním. Poznamenal bych také, že: při užití v jídle se delta 9 THC při průchodu játry přemění na delta 11 THC, jehož účinek je pětinásobně silnější a trvá mnohem déle.

25. Konopí chrání nervové buňky před odumíráním a tím i před Alzheimerovou nemocí.

26. Když pocítíme chuť k jídlu, je to protože naše tělo si vytvořilo látky podobné přírodním kanabinoidům. Jakmile se nasytíme, produkce těchto látek ustane. Příjem potravy je jednou z nejdůležitějších životních funkcí.27. Při poraněních hlavy se v těle vylučují endokanabinoidy, kterými se organismus chrání. Podobně nás chrání proti účinkům nervových plynů. Konopí v organismu spustí ochranné mechanismy podobným způsobem, jako když si tělo vytváří endokanabinoidy při pocitu hladu. Konopí pozitivně působí na zdraví, protože napomáhá vyváženosti imunitního systému a omezuje usazování tuků v kardiovaskulárním systému.

28. Poslední výzkumy ukazují, že nadále již nebude možno označovat konopí za látku způsobující rakovinu. Apoptóza buněk je proces, při němž příliš poškozené buňky "páchají sebevraždu". Nikotin aktivuje opačný proces, který buňkám zabraňuje odumřít. Při kouření (jakékoliv látky) se do dýchacích cest a kardiovaskulárního systému dostávají rakovinotvorné látky. Buňky poškozené kouřem odumírají, nebo se v opačném případě stávají rakovinovými buňkami. Právě proti této druhé, nežádoucí možnosti chrání kanabinoidy, které podporují apoptózu poškozených buněk.29. Kanabinoidy ovlivňují bolest periferně. V našem těle jsou zvláštní receptory bolesti zvané vaniloidní, které jsou citlivé třeba na teplo či přílišný tlak a jsou odpovědné za pocit bolesti. Anandamid je endokanabinoid, který dokáže bolest regulovat. O schopnosti konopí regulovat bolest se vědělo již odedávna a byla potvrzena celou řadou vědeckých studií, ale teprve nedávno se přišlo na molekulární mechanismy, které řídí interakci bolesti a kanabinoidů. Zjistilo se, že existuje mnoho souvislostí mezi kanabinoidovým systémem a endogenním opiátovým systémem. Výzkumy naznačují, že kanabinoidy by se daly úspěšně použít i pro léčení závislosti na opiátech. Kanabinoidy na jedné straně dokáží umocnit účinek opiátů při tišení bolesti (je pak možno snížit dávku morfia až o 50%), na druhé straně mohou napomáhat pacientům, kteří se snaží zbavit závislosti na těchto látkách.30. Mezi kanabinoidy se řadí nejen přírodní látky obsažené v konopí, ale i ty, které si vyrábí náš organismus (endokanabinoidy). Tyto látky udržují rovnováhu našeho metabolického systému (homeostázi). Kanabinoidový systém ovlivňuje prakticky všechny funkce našeho organismu a otevírá naše vědomí novým způsobům myšlení. Osvobozuje nás od jednostranně zaměřeného způsobu přemýšlení, což je velkým přínosem, protože budoucnost se obvykle skládá z věcí nám neznámých. Kanabinoidový systém nám pomáhá radostně a mírumilovně přijímat změny a přizpůsobovat se jim, být jim prostě otevřený.Kanabinoidový systém také může mít pozitivní účinek při kardiovaskulárních onemocněních, protože může snížit rozsah infarktu, pomáhá přecházet vývoji celé řady poruch imunity, působí proti nemocem jako artróza, roztroušená skleróza, cukrovka, Crohnova nemoc a jako přirozený regulátor bolesti. Vedle pozitivních účinků na neurologické poruchy spojené se stárnutím (Alzheimerova nemoc) dobře působí i na paměť a duševní bolest.

Konopí je holistický lék, který je třeba užívat rozumně a náležitým způsobem - ani příliš málo, ani příliš mnoho - aby byl opravdu účinný.

Obsah CBD a dalších léčivých kanabinoidů je možné vyzkoušet v konopném čaji, konopném oleji, konopném semínku.

TOP! AKCE!
Zz Mouka Hladka 500g Cz Sk Mockup 200x200

Konopná mouka hladká 500 g

Konopná mouka hladká 500 g

Cena
Prodejní cena50 Kč
Původní cena před slevou69 Kč
 1.83 EUR
TOP!
Konopna Mast Mesicek 100ml Cz Mockup 200x200

Konopná mast na kůži 100ml

Konopná mast s měsíčkem lékařským je skvělá péče o pokožku celého těla. 100% čistá - bez ropných ...

Cena
Prodejní cena250 Kč
 9.15 EUR
TOP!
Mlecna Cokolada 200x200

Mléčná čokoláda s konopným semínkem 100g

ručně a s láskou vyrobená belgická čokoláda sypaná loupaným a neloupaným konopným semínkem

Cena
Prodejní cena95 Kč
 3.48 EUR
Cbg 5 Percent
TOP! AKCE!
Zz Cbg Kapky Mockup Cz Lahev Krabicka 200x200

CBG konopný olej 5% 10 ml

Konopný olej obohacený o CBG (5% hm.) - 10 ml Unikátní doplněk stravy, který podporuje obranyschopnost a ...

Cena
Prodejní cena849 Kč
Původní cena před slevou990 Kč
 31.08 EUR

 

Zdroje: www.zelenazeme.cz, www.bushka.cz,  (THC Ministry, Current Drug Targets - CNS & Neurological Disorders)

Jcm Avatar
Připojte svůj příspěvek...
Komentovat jako nepřihlášený uživatel
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.
 • Tento příspěvek je zneveřejněný.
  Alexandr · 1 months ago
  Dobrý den ja už konopÍ jak se říka moderní době hulim 8 let je mi 18 let ano začal sem v 10 letech a to co čtu o konopí na vaši strànce přesně potvrzuje co konopi dokáže ja sam vím že konopi jako drogu bych ne nazýval je to návykový ale to proto že to naše tělo je zvyklý byt na tom stádiu že je absolutně zdraví imunní proti nemoci to je to co vnàs vytváří závislost .
Další informace

Vyhledávání ve článcích


ZZ Katalog Banner 2020 V2

Z čeho a jak se konopné potraviny vyrábějí?

Konopné potraviny se vyrábějí primárně z potravinářských odrůd konopí setého. Semínko zralých rostlin je k dostání ve své přírodní podobě, dále se loupe či se z něj za studena lisuje konopný olej a protein. Mladé květy konopných rostlin se ručně sbírají na čaj. Zralé květy obsahují kanabinoid CBD!  

Zelená Země přináší nejširší sortiment konopí a konopných potravin:

Konopná semínka | Konopný čaj | CBD olej | Konopný olej | Konopný protein | Konopná kosmetika | Konopné nápoje | Ostatní konopí

CBD a ostatní konopí - slevy

Konopna,mast,svaly,klouby,hrejiva,CBD,svaly,klouby

Konopná mast na svaly a klouby 12 ml

Konopná mast s kostivalem je skvělá na svaly a klouby. 100% přírodní - bez ...

Cena
Prodejní cena79 Kč
 2.89 EUR
TOP!
Konopna Mast Mesicek Cz 12ml Mockup 200x200

Konopná mast na kůži 12 ml

Konopná mast s měsíčkem lékařským je skvělá péče o pokožku celého těla. ...

Cena
Prodejní cena79 Kč
 2.89 EUR
Cbd 1 6 Percent
TOP! AKCE!
Cbd Caj Popov 200x200

CBD Konopný čaj porcovaný 30 g

CBD konopný čaj 30 g - 20 nálevových sáčků po 1,5g Konopná herba s ...

Cena
Prodejní cena149 Kč
Původní cena před slevou169 Kč
 5.45 EUR
TOP!
Konopna Mast Mesicek 100ml Cz Mockup 200x200

Konopná mast na kůži 100ml

Konopná mast s měsíčkem lékařským je skvělá péče o pokožku celého těla. ...

Cena
Prodejní cena250 Kč
 9.15 EUR
Konopná kuchařka

Konopí pro každý den

Konopí nejen léčí, ale i skvěle chutná. Konopné potraviny jsou vynikající ve studené i teplé kuchyni. Inspirujte se jednoduchými konopnými recepty pro vaše zdraví. 

Vložte svůj email a my Vám pošleme přes 50 osvědčených receptů s konopnými potravinami.

Vložte recept a získejte konopný program!

Please let us know your name.

Please let us know your message.

Please write a subject for your message.

Please let us know your email address.

Neplatný vstup

Vložte referenci a získejte konopný program!

Prosím vložte Vaše jméno a příjmení.

Prosím vložte Váš platný email.

Prosím vložte Vaši referenci.
Ukázka


Neplatný vstup

Vážení návštěvníci,

chceme Vás ubezpečit, že i v době karanténních omezení 100% fungujeme a vaše objednávky odesíláme nejpozději následující pracovní den.

Navíc jsme pro Vás připravili:

 • Dopravu kurýrem až do domu zcela ZDARMA pro všechny
  objednávky nad 500 Kč (nutná platba předem kartou nebo převodem)
 • Výrazné slevy na produkty pro posílení imunity:
  CBD kapsle za 1290 Kč (původní cena 1590 Kč),
  CBD kokosový olej za 990 Kč (původní cena 1390 Kč)

Jsme tu pro Vás, Váš Tým Zelené Země