+420 212 812 670|info@zelenazeme.cz

Hlavní informace
 Připojte komentář 

Dr. Ethan Russo, neurolog a vědec v oboru medicíny na téma CBD, klinického nedostatku endokannabinoidů a různých způsobů jak využít endokannabinoidní systém k terapeutickým účelům.

Project CBD: Dnes hovoříme s Dr. Ethanem Russo. Dr. Russo je špičkový neurolog, a ředitel lékařského výzkumu ve společnosti Phytecs, biotechnologické firmě, která se specializuje na vývoj různých způsobů, jak cílit na endokannabinoidní systém pro terapeutické účely. Dr. Russo býval dříve vedoucím odborným lékařským poradcem ve firmě GWPharmaceuticals a jeho odborné články byly publikovány v mnoha vědeckých časopisech, podílel se rovněž jako spoluautor nebo redaktor na několika knihách. Je členem univerzity ve Washingtonu, a hostujícím vyučujícím na Lékařské fakultě Harvardské univerzity a jiných akademických institucích. Vítejte v naše pořadu Rozhovory o konopí.

Russo: Děkuji za pozvání.

Project CBD: Ethane, víte toho o kannabidiolech jako málokdo jiný, znal jste je dávno předtím, než většina lidí z komunity okolo léčebného konopí vůbec věděla, o co jde, zatímco vy jste už chápal jejich význam. Řekněte nám v kostce, čím je CBD výjimečné?

Russo: Myslím, že nejdříve je třeba zdůraznit, že kannabidiol byl vždycky součástí schopností, které konopí má. Byl jen zatlačen do pozadí selektivním šlechtěním, je to další vedlejší produkt snahy, kdy se kladl důraz především na maximální psychoaktivitu na úkor zdravotních přínosů, které jdou mnohem hlouběji. Dnes je jasné, že jde o látku, která má hodně co nabídnout, na mnoha úrovních.

Za prvé se se spojuje s THC tak, že doplňuje schopnost THC tlumit bolest, zatímco samo o sobě působí silně protizánětlivě, s vlastnostmi, které jindy vídáme u nesteroidních protizánětlivých léků. Ty ovšem mívají tendence způsobovat vážné vedlejší komplikace, například vředy, srdeční infarkt nebo mrtvici, což v žádném případě není případ kannabidiolu.

Takže na jedné straně kannabidiol dokáže vyvážit nežádoucí účinky THC, jako je jeho sklon způsobovat úzkost a zrychlovat srdeční tep. Na druhé straně má zároveň kannabidiol spoustu vlastností, které u THC scházejí – působí proti úzkosti, je to antipsychotikum, a to všechno bez intoxikačních účinků, které nastávají při konzumaci velkého množství THC. A to jmenuji jen několik věcí.

TOP!

20 nálevových sáčků po 1,5 g Konopná herba s vysokým obsahem CBD ...

Cena
Jednotková cena:4 967 Kč/kg
 5.98 EUR
Prodejní cena149 Kč
TOP!

Konopný olej s CBD (10% hm.) pro zvířata, příchuť slanina. S obsahem 970 ...

Cena
Jednotková cena:10 700 Kč/100 ml
 42.98 EUR
Prodejní cena1 070 Kč
TOP!

20x sáčků konopné směsi se 4% obsahem CBD Vyrobeno v Čechách

Cena
Jednotková cena:9 967 Kč/kg
 12.01 EUR
Prodejní cena299 Kč

Project CBD: Zmínil jste CBD v souvislosti s kombinací s THC; o kterém jste ale mluvil též samostatně. Firma GW Pharmaceuticals prováděla v době, kdy jste pro ni pracoval, rozsáhlé klinické zkoušky, zaměřené na využití  CBD v kombinaci s THC. Jednalo se o přípravek Sativex. Byl schválen v několika desítkách zemí jako sprej, aplikovaný pod jazyk. V nedávné době se GW zabývala také vývojem Epidiolexu, založeného na jednomolekulární látce. Jsou v něm jistě i další věci, ale jedná se především o CBD.

Russo: To je pravda.

Project CBD: Takže jaké jsou výhody a nevýhody obou způsobů pohledu na věc – na izolovaný extrakt a na celou směs z rostliny?

Russo: V případě Sativexu se jedná v podstatě o směs THC a CBD v poměru 1:1, plus nějaké další terpenoidní komponenty. Ukázalo se, že je to nejlepší přístup při léčbě široké škály příznaků, například křečí, některých bolestivých stavů, konkrétně neuropatické bolesti, na ty fungoval přípravek výborně. Ve svých počátcích firma zkoumala různé poměry a různé způsoby podání a ukázalo se, že orálně podávaný sprej Sativex se směsí 1:1 má dobrý poměr mezi účinností a bezpečností, tedy vedlejšími účinky.
Na druhé straně, kannabidiol sám o sobě by opět byl velmi dobrý při léčení mnoha různých nemocí. Jednou z nich je epilepsie. CBD působí proti křečím a má tak široké spektrum aktivity. Jinými slovy, funguje na mnoho různých záchvatů a má potenciál udělat to bez účinků, které může způsobovat THC, ať už mluvíme o vedlejších účincích nebo o problémech se zákonem. Takže je to velká výhoda. Kromě toho, protože se jedná o antipsychotikum, určené k léčení například schizofrenie, již s Epidiolexem probíhá druhá fáze klinického testování, o které lze mluvit jako velmi úspěšné, ačkoli výsledky zatím ještě nebyly publikovány. Předběžné shrnutí bylo zatím zveřejněno online..

Project CBD: Slyšel jsem, že se CBD popisuje jako THC bez psychoaktivní složky. Je to správně řečeno? Nebo je to spíš zjednodušený popis, který vůbec nevystihuje, o co tu jde? Existují nemoci, pro které je CBD vhodnější, než THC?

Russo: Je to spíš ta druhá varianta. Obě látky se od sebe výrazně liší. Ještě jsem se nezmínil o tom, že kannabidiol je ve své podstatě endokannabinoidový modulátor, jinými slovy, při chronickém podávání ve skutečnosti zvyšuje přínos pro systém, funguje zkrátka v jádru jako regulátor homeostázy. Abych to vysvětlil: Homeostáza je stav rovnováhy. Mnoho nemocí souvisí právě s narušením rovnováhy systému, a pokud se nám podaří rovnováhu znovu nastavit tak, jak by měla být, celkový stav pacienta se výrazně zlepší. To je jeden z důvodů, proč je kannabidiol tak všestranným lékem – je spousta nemocí, které fungují právě na tomto principu. Pokud je tedy v systému příliš mnoho aktivity, systém homeostázy potřebuje její množství snížit. Pokud je aktivity málo, systém potřebuje její navýšení. A právě to kannabinoid umí, je jak my říkáme, promotérem aktivity endokannabinoidů.

Project CBD: Když se obvykle mluví o lécích, fungují buď tak či onak. Vy ale říkáte, že CBD mí dvojí efekt, který se téměř vylučuje. Dokáže srovnat jak přílišnou, tak nedostatečnou aktivitu. Můžete nám vysvětlit, jako to funguje? Nebo to vyžaduje hluboké vědecké... ...

Russo: Vyžadovalo by, ale když se podíváte na endokannabinoidní systém, jedná se spíše o jakýsy systém nárazníků. CBD si tedy můžete představit také jako nárazník – nárazníková zóna také funguje na obě strany, tam kde je potřeba. Takže například v případě endokannabinoidního systému je jedna z jeho funkcí v mozku regulace neurotransmiterů a opět platí, že pokud je jednoho druhu neurotransmiteru nadbytek, CBD jeho hladinu sníží, pokud je ho příliš mnoho, naopak dojde k jeho zvýšení. Bez diagramů a tabulek to dnes večer asi nedokážu lépe vysvětlit.

TOP!

20 nálevových sáčků po 1,5 g Konopná herba s vysokým obsahem CBD ...

Cena
Jednotková cena:4 967 Kč/kg
 5.98 EUR
Prodejní cena149 Kč
TOP!

Konopný olej s CBD (10% hm.) pro zvířata, příchuť slanina. S obsahem 970 ...

Cena
Jednotková cena:10 700 Kč/100 ml
 42.98 EUR
Prodejní cena1 070 Kč
TOP!

20x sáčků konopné směsi se 4% obsahem CBD Vyrobeno v Čechách

Cena
Jednotková cena:9 967 Kč/kg
 12.01 EUR
Prodejní cena299 Kč

Project CBD: A THC funguje na podobném základě, ale trochu jiným způsobem?

Russo: Ano. Okay, o THC můžeme přemýšlet tak, že přímo reaguje s kannabinoidními receptory. Naproti tomu CBDfunguje na delší vzdálenost. Nemá tendenci se vázat přímo, tedy na takzvané ortosterické straně, kterou si pro navázání vybírá THC. Váže se mnohem častěji na takzvanou alosterickou stranu, to je druhá strana receptoru, tudíž má vliv na vazbu jak molekul THC, tak endogenních kannabinolů, takzvaných endokannabinoidů, které si vytváří tělo samo. Kannabidiol je tedy něčím, čemu říkáme negativní alosterický modulátor, což je vznešený způsob, jak říct, že pokud je v těle přítomno THC, tak CBD narušuje jeho aktivitu – to je dobrá věc v případě, že máte zájem o zvýšené množství psychoaktivních látek, a zároveň chcete odbourat vedlejší účinky jako úzkost nebo zrychlení srdečního tepu, které jsou spojeny právě s nadměrnou konzumací THC.

Project CBD: Takže podstatou je, že CBD se chová jako negativní alosterický modulátor kannabinoidního receptoru, což by znamenalo – v případě, snižuje nebo tlumí signalizaci konkrétního receptoru – že může být velmi užitečné při léčbě chorob, které jsou charakteristické přebytkem, protože pak je zapotřebí limit, a opakem by bylo pokud máte nějaký alosterický modulátor, který potřebuje aby CBD mělo naopak povzbuzující efekt na receptor, což může být velká pomoc při chorobách, pro které je typická nedostatečnost endokannabinoidního systému. Vy sám jste sepsal velice důležitou studii, myslím, že byla publikována v roce 2001, ohledně klinické endokannabinoidní nedostatečnosti, mohl byste nám prosím vysvětlit o co se v tomto případě jedná?

Russo: Byl to koncept, který jsem tehdy představil ve větší shrnující práci v roce 2004, ale teprve letos, v roce 2016, jsem sepsal podrobnější přehled, který momentálně prochází korekturami, než bude oficiálně vydán. Jednoduše řečeno se mi zdálo, že mnoho nemocí ovlivňuje úroveň neurotransmiterů. Uvedu několik příkladů: Víme, že jeden z primárních problémů při Alzheimerově chorobě a jiných formách demence je nedostatek acetylcholinu, takzvané molekuly paměti, která se tvoří v mozku; stejně jako u Parkinsonovy choroby se jedná o nedostatek dopaminu, který se v současné době nahrazuje lékem nazvaným L-Dopa. Jak by tedy vypadala nedostatečná funkce endokannabinoidů? Pokud máte nedostatek endokannabinoidů, budete cítit bolest tam, kde by vás bolet nic nemělo. Bude vám špatně, tím myslím nevolnost. Budete mít snížený práh pro vznik záchvatů. A celou řadu dalších problémů.

Napadlo mě, že řada dalších velmi běžných onemocnění má v podstatě stejný vzorec, který odpovídá nedostatečně fungujícímu endokannabinoidnímu systému, týká se to hlavně migrény, syndromu dráždivého tračníku a fibromyalgie. Všechny mají něco společného. Jsou to takzvané hyper-algesické syndromy, to znamená, že je provází neobvykle silná bolest tam, kde by k ní nemělo docházet, jinými slovy všechny tkáně vypadají normálně, jak vypadat mají, ale z biochemického hlediska v nich z nějakého důvodu dochází k bolesti.


Navíc je zajímavé, že se objevují u stejných osob. Pokud někdo trpí chronickými záchvaty migrény, je velmi pravděpodobné, že bude někdy v průběhu života zároveň trpět i fibromyalgií; totéž je možné pozorovat u syndromu dráždivého tračníku. Předtím se o genetickém spojení příliš nevědělo, ani dnes není tato oblast příliš prozkoumána, a proto se stále snažíme najít důkaz, že mezi těmito třemi nemocemi existuje nějaká souvislost. Opět mně napadlo, že je možné, že tyto nemoci mají společnou nedostatečnost endokannabinoidního systému. Následně do publikování své studie v roce 2004 provedl velké množství zkoušek a testů, jak klinických, tak experimentálních, které mou domněnku podpořily. Dám vám jeden příklad: Před pár lety v Itálii měřila skupina vědců s názvem Sarchielli et al hladinu anandamidu v mozkomíšním moku. Prováděli lumbální punkce, odběry z páteřního kanálu –

Project CBD: Anandamid je jeden z endokannabinoidů.

Russo: Přesně tak. Ukázalo se, že u lidí, trpících migrénou, je jeho hladina výrazně nižší, než u běžné populace, kteří migrenózní bolesti hlavy nemají. To byl první silný, objektivní důkaz, který mou teorii podpořil. Existuje ale řada dalších příkladů, které se právě chystám uvést ve své nové studii.

Project CBD: Když jste zmínil měření hladiny jednoho z endokannabinoidů, bylo by dobré, aby existovala technologie, relativně levná a dostupná, která by se používala k diagnostice, bylo by to jistě prospěšné. Existuje nějaká podobná technologie, o které víte?

Russo: Zatím probíhá její vývoj – tak daleko ještě nejsme. Existují přímé možnosti měření, ale doufejme, že budeme mít brzy k dispozici technologii, která nebude vyžadovat invazivní procedury jako je lumbální punkce, abychom hladiny endokannabidiolů zjistili. Máme také k dispozici fyziologické skeny jako je PET sken, nebo o něco méně funkční magnetická rezonance, které mohou pomoci, ale jsme zatím stále teprve v počátečních stádiích než abychom se pokoušeli využívat takový druh technologie, který by nám dal konkrétní odpovědi bez nutnosti použití invazivních metod.

Project CBD: Phytecs, firma, pro kterou nyní pracujete, se zapojila – alespoň pokd je mi známo – do vývoje technologií, možná léků nebo rostlin nebo kombinace obojího (možná i dalších technologií, to nám snad doplníte vy), které cílí na endokannabinoidní systém tak, aby se obnovila rovnováha v případě nedostatečnosti, jak jste právě popsal na migréně a jiných chorobách – předpokladem tedy je, že nějakým způsobem dojde k posílení funkce endokannabinoidního systému v těle. Nebo v případě, že se jedná o onemocnění způsobené nadměrnou aktivitou, například obezitu, je zapotřebí aktivitu snížit. Řeknete nám něco více o vaší práci pro Phytecs? Je jejím hlavním objektem zájmu pouze konopí, nebo jde ještě dál a mimo jiné bere v úvahu i další rostliny, popřípadě další technologie?

Russo: Konopí určitě není jediné. Zajímáme se o vývoj cílenějších chemických variant konopí, které by byly cílenější a fungovaly na některé určité choroby, jimž se zatím příliš nevěnovala pozornost, ale které si ji nepochybně zaslouží. Ale jinak ano, máte pravdu, zajímají nás i způsoby, které se netýkají léků. To zahrnuje přístupy skrze byliny, které mají vliv na endokannabinoidní systém, a přitom nepůsobí intoxikačně. Navíc zahrnujeme i životní styl a způsob stravování. A máme spoustu důkazů o tom, že správný jídelníček může endokannabinoidní systém a jeho rovnováhu pozitivně ovlivnit.

Project CBD: Předpokládám, že špatný jídelníček na něj bude mít negativní vliv.

Russo: Obávám se, že to je také pravda.

Project CBD: Takže když mluvíme o endokannabinoidním systému, alespoň když jsem o něm před několika lety slyšel poprvé já sám, jakési zjednodušené vysvětlení znělo, že se tyto látky z konopí vážou na receptory v těle, a to je víceméně všechno. Když ale mluvíte o dalších rostlinách, chcete tím říct, že existují i další rostliny, které mohou rovněž takto přímo – nebo i nepřímo - působit na naše tělo, a reagovat s endokannabinoidním systémem? Můžete uvést nějaké konkrétní příklady?

Russo: Existuje příklad, o kterém se potřebujeme dozvědět ještě něco víc, je to rostlina zvaná Novozélandská játrovka. Nedávno se ukázalo, že obsahuje kannabinoidní látku, která reaguje s CB1 receptorem, tedy stejným receptorem, který váže THC. Obávám se, že podrobná studie ještě nebyla publikována. Dostal jsem ohledně této rostliny velmi lákavý tip od kolegy Jurga Gertsche. Před pár lety se hodně mluvilo o látce jménem yangonin, která se izolovala z kavy – kava je nápoj z jižních moří, který také pracuje s receptorem CB1, což má určitě souvislost s uvolňujícími účinky tohoto nápoje. To jsou tedy jen dva příklady.

TOP!

20 nálevových sáčků po 1,5 g Konopná herba s vysokým obsahem CBD ...

Cena
Jednotková cena:4 967 Kč/kg
 5.98 EUR
Prodejní cena149 Kč
TOP!

Konopný olej s CBD (10% hm.) pro zvířata, příchuť slanina. S obsahem 970 ...

Cena
Jednotková cena:10 700 Kč/100 ml
 42.98 EUR
Prodejní cena1 070 Kč
TOP!

20x sáčků konopné směsi se 4% obsahem CBD Vyrobeno v Čechách

Cena
Jednotková cena:9 967 Kč/kg
 12.01 EUR
Prodejní cena299 Kč

Project CBD: A co látky, obsažené v rostlině konopí? Vážou se pouze na kannabinoidní receptory, nebo probíhají v těle ještě další interakce, o kterých se zatím mnoho neví, o kterých nepřemýšlíme?
Russo: Jistě že. Dám vám několik příkladů: znovu zmíním CBD. To je takzvaný antagonista, stimulátor serotoninového receptoru 1A. To je něco, k čemu jsme dospěli spolu s kolegy z univerzity v Montaně přibližně v roce 2005, kdy jsme to popsali. A ukázalo se, že se jedná o důležitý mechanismus, ve kterém přebírá kannabidiol spoustu aktivity, i když zdánlivě vůbec nesouvisí s kannabinoidními receptory. Dalším příkladem je další látka z konopí, o které se nemyslealo, že je po chemické stránce kannabinolem. Nakonec se ukázalo, že jde o seskviterpeniod jménem beta-karyofelen.

Project CBD: Když říkáte terpenoid nebo seskviterpenoid, co tím myslíte?

Russo: Je to zkrátka molekula o 15 atomech uhlíku. Na první pohled se výrazně liší od kannabinolů, které v konopí běžně nacházíme, ale ukazuje se, že je to silný selektivní antagonista, působící na receptor CB2.
Project CBD: Ten se ve srovnání s receptorem CB1 nachází spíše na periferii, nebo spíše více uprostřed?

Russo: Má se za to, že se jedná o ne-psychoaktivní receptor. Hraje důležitější roli v mechanismu zánětu a také bolesti. Takže výhoda látky, která by pracovala s receptorem CB2, spočívá v redukci zánětu, snížení bolesti, ale to všechno bez vedlejších psychoaktivních účinků. Teď to vypadá, že se ukazuje, že karyofelen je v této oblasti vysoce selektivní. Je to velmi bezpečná látka. A nachází se například v černém pepři. Oficiální název zní GRAS – ne ve smyslu trávy – ale ve smyslu Všeobecně považováno za bezpečné (Generally Recognized As Safe – pozn. Překl.) jako doplněk stravy. Je to tedy něco, co je oficiálně schváleno vládou. Vyskytuje se to v našem jídelníčku. Větší množství by ale mělo zcela jistě pozitivní účinek na zdraví, obzvlášť u lidí s artritidou nebo jiným druhem chronické bolesti.A opět, bez jakéhokoliv rizika ve smyslu nežádoucích vedlejších účinků.

Project CBD: Takže beta-karyofelen, ten seskviterpen, o jakém jste hovořil, se vyskytuje v některých odrůdách konopí a proto má pravděpodobně doplňující účinek, který je kombinován s účinkem dalších kannabinoidů jako je CBD nebo THC. Díky tomu může zvyšovat protizánětlivý účinek, a působení proti bolesti.

Russo: Ano, to by určitě byl ten případ. Do určité výše bude látka přítomná ve všech odrůdách konopí. Pokud nicméně máte možnost si pořídit, řekněme dobrou odrůdu s vysokým obsahem kannabinoidu, a doknce možnost si vybrat tu, která zároveň obsahuje hodně karyofelenu, dá se očekávat, že bude mnohem účinnější při léčbě zánětu.

Project CBD: Takže máte situaci, kdy se kannabinoidy jako CBD a THC z rostliny váží nejen na kannabinoidní receptory, ale i na další receptory, a pak máme jiné rostliny – zmínil jste kavu a některé další – které se napojují na kannabinoidní receptory. Co to znamená pro celý koncept endokannabinoidního systému, jak jsme o něm hovořili dříve? Pamatuji si že před lety, když jsem se coby nevědec zajímal o podobné koncepty a snažil se je pochopit, zdálo se mi to poměrně jasné: V rostlině se nacházejí látky, které se vážou na tyto receptory, a pro lidské tělo je to velmi prospěšné. Je to tedy příliš zúžený koncept pohledu na věc, když řekneme, že endokannabinoidní systém tak, jak jsme ho dřív chápali, je potřeba o dost rozšířit, a dívat se na něj jinak?

Russo: Víte, to je velká otázka, protože přesně osvětluje problém, který máme. Nejdříve ze všeho musíme pochopit roli endokannabinoidů v našem životě a jejich vliv na naše zdraví. Ty byly ignorovány, možná z důvodů názvu – cannabis je všeobecně považována za pejorativní slovo, ovlivnilo nás v tom vzdělání, a není to jiné ani na lékařských fakultách. Povědomí o tom vlastně neexistuje. Podívejme se na věc jinak. V mozku je více kannabinoidních receptorů, než je tam všech neurotransmiterů dohromady. To je pravda – a když si to uvědomíme, proč bychom ten systém měli ignorovat? Proč se o tom neučí? Veřejnost by o tomhle přece měla vědět, měla by vědět jak životní styl a jídelníček tento systém ovlivňují, a jak je možné s jeho pomocí zlepšit zdravotní stav.

Project CBD: Chceme vám poděkovat, Dr. Ethane Russo, že jste nám poskytl tyto zajímavé informace. Jste v této oblasti průkopníkem, a vaše návštěva byla velmi užitečná. Děkujeme vám.

Russo: Bylo mi potěšením.

Zdroj: https://www.projectcbd.org/science/cannabis-pharmacology/dr-ethan-russo-cbd-clinical-endocannabinoid-deficiency


 Autor článku:

Ondřej Šťovíček

Ondřej je ředitelem a také zakladatelem Zelené Země. Nyní se primárně věnuje strategickému řízení a rozvoji mezinárodní spolupráce. Jeho vizí je dostupné léčebné konopí a zdravé konopné potraviny místní produkce pro všechny.

Ondřej se v CBD konopí pohybuje už více jak 10 let a za tu dobu načerpal mnoho informací o účinkách CBD. Sleduje aktuální dění a není studie, která by mu unikla :-).

Také je ředitelem Nadačního fondu pro Léčebné konopí a díky němu konopí pomáhá i tam, kam by se za normálních okolností nedostalo.

Pokud se o něm chcete dozvědět více, sledujte Ondřejův profil na Linkedln.

Připojte svůj příspěvek...
Komentovat jako nepřihlášený uživatel
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Buďte první a připojte svůj příspěvek.

Další informace