+420 212 812 670|info@zelenazeme.cz

Hlavní informace
 Připojte komentář 

Vědci neustále objevují nové způsoby, jakými konopí prospívá lidskému zdraví. Výsledky a objevy těchto studií publikují výzkumníci nejčastěji ve specializovaných časopisech, nicméně mnoho zjištění ohledně konopí se v mainstreamových médiích vůbec neobjeví. Očím širší veřejnosti tak zůstávají utajené.
Tady je pět příkladů výzkumů účinků konopí, kterým stojí za to věnovat pozornost.

1. Konopí se může stát alternativou k opioidům

Opioidy byly v nedávné době podrobeny velmi důkladnému zkoumání, a to z dobrého důvodu. Thomas Gilson, lékařský výzkumník z Cuyahoga County v Ohiu, prohlásil:

“Pokud se podíváte na to, kolik lidí v USA ročně zemře v souvislosti s předávkováním opiáty, dojde vám, že je to přibližně stejné číslo, jako počet obětí, které jsme měli během celé války ve Vietnamu.”

Mohlo by být konopí bezpečnější alternativou při léčbě bolesti, bez vysokého rizika předávkování?
Nové průzkumy konopí, které proběhly v Izraeli, se soustředily na bezpečnost užívání u starších lidí. Vědci podávali léčebné konopí 2736 pacientům, jejichž věkový průměr byl 74,5 let.

Účastníci studie vyplňovali rozsáhlý dotazník. Během výzkumu braly dvě třetiny respondentů konopí proti bolesti, a 60,8% z nich v souvislosti s léčbou rakoviny. Po šesti měsících léčby vyplnili účastníci další dotazník. Tady jsou výsledky, tak jak byly zveřejněny v únoru 2018 v časopise The European Journal of Internal Medicine:

"Po šesti měsících léčby hlásilo 93.7% respondentů zlepšení svého stavu a snížení úrovně bolesti na úrovni v průměru 4-8 na škále od 0-10. Po šesti měsících přestalo 18,1% z nich užívat opiáty úplně, nebo alespoň výrazně snížili jejich množství. Naše studie zjistila, že terapeutické užívání konopí je u starší populace bezpečné a účinné. Konopí může pomoci omezit užívání jiných léků na předpis, a to včetně opioidů."

Tento průzkum naznačil, že konopí má slibný potenciál coby alternativa k léčbě pomocí opiátů.

BIO - - produkty
TOP!

Unikátní spojení kvalitního BIO kokosového oleje, CBD kapky a BIO ...

Cena
Jednotková cena:470 Kč/100 ml
 32.31 EUR
Prodejní cena799 Kč
TOP!

20 nálevových sáčků po 1,5 g Konopná herba s vysokým obsahem CBD ...

Cena
Jednotková cena:4 967 Kč/kg
 6.02 EUR
Prodejní cena149 Kč
TOP!

Konopný olej s CBD (5% hm.) pro zvířata, příchuť slanina. S obsahem 420 ...

Cena
Jednotková cena:6 800 Kč/100 ml
 27.5 EUR
Prodejní cena680 Kč

2. Konopí může chránit konzumenty alkoholu před onemocněním jater

Všichni asi víme, že nadměrná konzumace alkoholu poškozuje zdraví jater. Má prokazatelná schopnost konopí bojovat proti zánětu, vliv také na rozvoj jaterních onemocnění?

Skupina vědců z lékařské fakulty univerzity v Massachussets si dala za cíl „zmapovat účinky marihuany na projevy jaterních onemocnění u osob, které nadměrně konzumují alkohol.“ Jejich studie analyzovala propouštěcí zprávy z projektu Healthcare Cost and Utilization Project – Nationwide Inpatient Sample (NIS) z roku 2014.

Zaměřili se na čtyři fáze jaterního onemocnění u 319 000 pacientů, kteří měli v minulosti nebo v současné době historii nadměrného požívání alkoholu. Tato stádia zahrnují: alkoholová steatóza (AS), alkoholická ztučnělá játra, steatopatitida (AH), nealkoholická ztučnělá játra, cirhóza (AC) a hepatocelulární karcinom (HCC), zjednodušeně rakovina jater. Výzkumníci uvedli:

"Naše studie odhalila, že mezi pijáky alkoholu ti, kteří zároveň užívali také konopí (ať už v rámci závislostního chování či nikoli) vykazovali mnohem nižší procento rozvoje jaterních onemocnění AS, AH, AC a HCC. Navíc, závislí uživatelé vykazovali ještě nižší pravděpodobnost výskytu jaterního onemocnění, než uživatelé, kteří konopí brali jen rekreačně."

Ve světle těchto zjištění se nelze ubránit otázce, jak je možné, že alkohol je legální, a konopí nikoliv.

3. Konopí může pomoci prevence onemocnění demencí

Jeden z nejsilnějších a nejčastějších argumentů proti užívání konopí je,že má vliv na naše kognitivní schopnosti. Ale je konopí pro mozkovou tkáň opravdu tak škodlivé?

Podle nedávné studie, prováděné na zvířatech, jejíchž výsledky byly publikování v květnu 2017, má tetrahydrocannabinol (THC) příznivé účinky na stárnoucí mozek. Výzkumníci testovali schopnosti učení, paměť, orientaci a rozpoznávací schopnosti na laboratorních zvířatech. Zjistili, že myši, staré 18 měsíců, kterým bylo podáváno THC, vykazovaly shodné kognitivní schopnosti jako myší, staré 2 měsíce. Oproti tomu kontrolní skupina, které bylo podáváno placebo, vykazovala kognitivní zhoršení typické pro její věkovou skladbu.

Neurobiolog Andreas Zimmer z univerzity v Bonnu prohlásil:

"Léčba kompletně zvrátila ztrátu výkonnosti u starých zvířat. Experiment jsme zopakovali mnohokrát. Ten účinek je velmi výrazný a viditelný. Ještě pozoruhodnější je, že genová aktivita a molekulární profil mozkové tkáně odpovídal mnohem mladším zvířatům. Specificky, mezi neurony a hippokampem vyrostlo mnohem víc synaptických spojení – bodů kontaktu, které jsou nezbytné pro komunikaci mezi jednotlivými neurony."

Vypadá to tedy, že místo otupování rozpoznávacích schopností pomáhá THC zvrátit proces stárnutí a zlepšit duševní zdraví u stárnoucí populace. Tím se zvyšuje možnost, že bude konopí v budoucnu užitečné při léčbě a prevenci demence.

BIO - - produkty
TOP!

Unikátní spojení kvalitního BIO kokosového oleje, CBD kapky a BIO ...

Cena
Jednotková cena:470 Kč/100 ml
 32.31 EUR
Prodejní cena799 Kč
TOP!

20 nálevových sáčků po 1,5 g Konopná herba s vysokým obsahem CBD ...

Cena
Jednotková cena:4 967 Kč/kg
 6.02 EUR
Prodejní cena149 Kč
TOP!

Konopný olej s CBD (5% hm.) pro zvířata, příchuť slanina. S obsahem 420 ...

Cena
Jednotková cena:6 800 Kč/100 ml
 27.5 EUR
Prodejní cena680 Kč

4. Kanabinoidy mají potenciál při léčbě nádorových onemocnění

Existuje spousta důkazů, že kanabinoidy pomohly pacientům zpomalit, nebo dokonce zvrátit proces rakovinového bujení. Mnoho výzkumníků se proto zaměřilo na to, aby pochopili jak přesně kanabinoidy proti rakovinovým buňkám působí. Konkrétně se většina průzkumu orientuje na využití THC a kanabidiolu (CBD), a mnoho studií prokázala, že konopí dokáže zabíjet rakovinové buňky.

Například Dr. Christina Sanchez z Complutense University v Madridu se zapojila do několika studií, které prokázaly, že THC je zabiják rakoviny. Jeden z jejích průzkumů se zaměřil na aplikaci molekul THC do kultur s buňkami mozkových nádorů.

Sanchez a její tým objevili, že po podání THC spáchaly rakovinové buňky něco jako sebevraždu. Sanchez vysvětluje, proč je léčba s pomocí konopí lepší, před klasickým konzervativním postupem:

"Jedna z výhod kanabinoidů, nebo léků na jejich bázi, je, že účinkují cíleně na nádorové buňky. Nemají žádný toxický účinek na buňky normální, zdravé. Je to velké plus oproti standardní chemoterapii, která působí prakticky na všechny buňky."

V další studii byla pacientům podávaná látka Dronabinol, což je syntetická forma THC, a prokázalo se, že je stejně účinná. Výzkumníci z univerzitní nemocnice v Tübingenu v Německu posuzovali účinnost THC v boji proti leukémii. Vyzkoušeli tento knnabinoid na několika typech leukemických buněk ex vivo.V časopise BMC Cancer pak publikovali následující zjištění:

"Naše studie poskytuje rigorózní data k podpoře klinické evaluace THC coby netoxické terapeutické možnosti pro pacienty, trpící formou akutní leukémie."

Průzkum účinků konopí naznačuje, že kanabinoidy se mohou stát nejslibnější dostupnou možností léčby rakoviny, která je široce dostupná. Dr. Allen Herman, Primář výzkumného oddělení organizace Cannabis Science, říká:

"Cannabis Science věří, že extrakty z konopí jsou velmi důležitým prostředkem při léčbě rakoviny, a máme povinnost vyrábět a zpřístupnit ty nejúčinnější a nejlepší konopné prostředky a zapojit je do naší strategie léčby nádorů."

5. Vliv konopí na kardiovaskulární onemocnění je stále nejasný

Vynořují se určité spekulace, že užívání konopí může zvýšit riziko vzniku hypertenze. Kolik ale doopravdy víme o spojení mezi kardiovaskulární soustavou a užíváním konopí?

Skupina vědců z z Kalifornie, Pensylvánie a New Yorku posoudila 24 studií, aby zjistila, zda existuje jasná korelace. Všechny studie se týkaly dospělých, kteří nějakým způsobem užívali konopí.

Některé z posuzovaných studií zkoumaly spojení mezi užíváním konopí a rizikovými faktory pro cévně srdeční příhodu. Tyto rizikové faktory zahrnovaly například hyperglykemii, diabetes, dyslipidémii nebo obezitu. Cílem studie bylo prozkoumat spojení mezi užíváním konopí a vznikem komplikací jako mrtvice, srdeční infarkt, úmrtí na kardiovaskulární onemocnění, a příčinou úmrtí celkově.

Na konci studie výzkumníci došli k závěru, že posuzované studie byly nedostatečné a neposkytly přímé důkazy.

"Důkazy, které by posoudily spojení konopí a cukrovky, dyslipidémie, akutního infarktu myokardu, mrtvice nebo úmrtí na kardiovaskulární či jiné onemocnění, byly nedostačující. Ačkoli současná literatura uvádí několik dlouhodobých studií, jsou ovlivněné nedůsledným sběrem dat, neadekvátní dobou expozice, minimální expozicí ke konopí, a predominancí souhrnu nízkorizikových faktorů."

BIO - - produkty
TOP!

Unikátní spojení kvalitního BIO kokosového oleje, CBD kapky a BIO ...

Cena
Jednotková cena:470 Kč/100 ml
 32.31 EUR
Prodejní cena799 Kč
TOP!

20 nálevových sáčků po 1,5 g Konopná herba s vysokým obsahem CBD ...

Cena
Jednotková cena:4 967 Kč/kg
 6.02 EUR
Prodejní cena149 Kč
TOP!

Konopný olej s CBD (5% hm.) pro zvířata, příchuť slanina. S obsahem 420 ...

Cena
Jednotková cena:6 800 Kč/100 ml
 27.5 EUR
Prodejní cena680 Kč

Závěrečná zamyšlení

Nedostatek zpráv mainstreamových médiích o výsledcích studií, zabývajících se účinky konopí, má za následek přetrvávající nedůvěru k léčebnému konopí. Státní protidrogové zákony stigmatizují užívání konopí, staví jej na roveň s heroinem, pervitinem či kokainem. Zrovna tak mainstreamový zdravotnický průmysl se přiklání k názoru, že konopí je nebezpečná droga. Proto bude nějaký čas trvat, než veřejnost uzná, a mnohé zdravotní přínosy konopí a než dojde k jejich publikování.

Bez ohledu na to je důležité nezapomínat, že samozřejmě potenciální rizika užívání konopí existují a nelze je podceňovat. Stejně jako v případě všech látek, které ovlivňují lidské tělo, mohou převážit negativní účinky. V případě konopí mohou zahrnovat například zmatenost nebo zvýšenou úzkost. Všechny vědci, kteří se účastnili výzkumů se nicméně shodují na tom, že čím více budeme konopí zkoumat, tím lépe porozumíme potenciálním přínosům i rizikům užívání této rostliny.


Autor článku:

Lucie Garabášová

Lucie je v Zelené Zemi již několik let, je autorkou konopné řady pro zvířata a narazit na ni můžete zejména v konopné poradně, kde radí především s užíváním CBD pro zvířata.

Lucie neustále rozšiřuje své vědomosti, navštěvuje různé kurzy a především se soustředí na pohybový aparát psů a koní a správnou výživu. 

Ve svém volném čase pomáhá opuštěným zvířatům a zabývá se chovem amerických koní.

Pokud se chcete o Lucii dozvědět více, můžete se podívat na její Linkedln, případně i Facebookový profil.

 

Kontaktovat Lucii:

Připojte svůj příspěvek...
Komentovat jako nepřihlášený uživatel
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Buďte první a připojte svůj příspěvek.

Další informace