+420 212 812 670|info@zelenazeme.cz

Hlavní informace

Členské státy komise OSN o narkotických látkách obdržely od Světové zdravotnické organizace doporučení ohledně otázky CBD a statusu konopí. Dle toho by na schůzi, kde se tyto organizace sejdou, v březnu 2019 mělo zvážit změnu v rozhodnutí ohledně konopí jako takového.

 

Návrh Světové organizace na CBD a konopí má vypadat nějak takto:

  • Konopí by dle mezinárodní úmluvy o drogách nebylo tak přísně hodnoceno, bylo by vyňato ze Seznamu IV Úmluvy o drogách – což je seznam pro nejnebezpečnější látky
  • THC by mělo být umístěno spolu s konopím přemístěna z Úmluvy z roku 1971 – čímž by byla klasifikace zjednodušena
  • Přípravky s CBD, které nebudou obsahovat více než 0,2% THC, nebudou zahrnovány do mezinárodních úmluv o kontrole drog
  • Farmaceutické přípravky, obsahující THC budou za splnění určitých kritérií umístěny do Seznamu III Úmluvy z roku 1961 – zde je nízká pravděpodobnost zneužití přípravků

Co se klasifikace konopí a přípravků z konopí týče půjde o změnu především u: 

Konopí a konopné pryskyřice

Návrh doporučuje, aby byly konopí a konopná pryskyřice (hašiš) „vymazány ze Seznamu IV [mezinárodní] Úmluvy o narkotických drogách z roku 1961“

Seznam IV Úmluvy z roku 1961 je nejrestriktivnější kategorií a zahrnuje nebezpečné látky s mimořádně nízkými nebo žádnými léčebnými vlastnostmi.

Pokud se bude CND doporučením řídit, konopí a konopná pryskyřice zůstanou v Seznamu I.

ECDD ve zdůvodnění změny uvádí:

“Důkazy, předložené Komisi, nenasvědčují tomu, že by rostlina konopí a její pryskyřice byly nějak zvlášť schopny způsobit podobné negativní účinky jako jiné látky, zařazené do Seznamu IV Jednotné úmluvy o narkotických drogách z roku 1961. Přípravky z konopí navíc vykázaly léčebný potenciál pro terapii bolesti a dalších nemocí, jako je epilepsie a spasticita spojená s roztroušenou sklerózou. Při zvážení skutečností výše se domníváme, že konopí a konopná pryskyřice by měly být kontrolovány tak, aby se předešlo jakékoliv škodě, způsobené užíváním konopí, a zároveň tak, aby to nebylo překážkou výzkumu a vývoje konopných přípravků pro léčebné užití.“

Dronabinol (delta-9-THC a tetrahydrokanabinol (isomery delta-9-THC)

Rada doporučuje, aby dronabinol a tetrahydrokanabinol (THC a jeho izomery) „byly vymazány ze Seznamu II Konvence o psychotropních látkách z roku 1971 a byly přidány do Seznamu I Jednotné úmluvy o narkotických drogách z roku 1961.“

Toto doporučení by zjednodušilo klasifikaci, protože by klasifikovalo všechny formy THC podle téhož Seznamu jako konopí a konopnou pryskyřici.

Zpráva k obhájení reklasifikace používá příklad kokainu, jenž je v téže kategorii jako kokové listy, a morfia, jež je v téže kategorii jako opium.

V případě izomerů delta-9-tetrahydrokanabinolu by doporučovaný krok rovněž vedl ke zjednodušení a zvýšení konzistence systému.

„Díky chemické podobnosti každého ze šesti izomerů delta-9-THC je velmi obtížné odlišit pomocí standardních metod chemické analýzy kterýkoliv z těchto šesti izomerů od vlastního delta-9-THC,“ uvádí zpráva.

Výtažky a tinktury z konopí

Zpráva doporučuje, aby výtažky a tinktury z konopí byly „vymazány ze Seznamu I Jednotné úmluvy o narkotických drogách z roku 1961.“

Komise doporučila vymazat tuto skupinu přípravků z Úmluvy z roku 1961, protože výtažky a tinktury zahrnují „různé přípravky s rozdílnými koncentracemi delta-9-THC,“ a některé nejsou psychoaktivní a mají „slibné léčebné využití.“

Přípravky s kanabidiolem

ECDD již dříve provedla kritický souhrn poznatků o čistém CBD a doporučila, aby tato látka nebyla nijak zařazena na Seznamy mezinárodních Úmluv o drogách.

Vznikly ale pochybnosti, jak nakládat s přípravky s CBD, jež obsahují nějaké množství THC. Zpráva objasňuje svou pozici takto:

„Komise doporučuje, aby do Seznamu I Jednotné úmluvy o narkotických drogách byla zařazena poznámka pod čarou následujícího znění: ‚Přípravky, obsahující převážně kanabidiol a s nižším obsahem tetrahydrokanabinolu než 0,2 %, nespadají pod mezinárodní kontrolu.“

Komise také uvedla:

„Kanabidiol je obsažen v konopí a v konopném oleji, nemá ale psychoaktivní vlastnosti ani potenciál ke zneužití či ke vzniku závislosti. Nemá závažné negativní vedlejší účinky. Prokázalo se, že kanabidiol je účinný ve zvládání jistých na léčbu rezistentních dětských epileptických onemocnění. V roce 2018 byl k tomuto užití schválen v USA a momentálně se rozhoduje o jeho schválení v EU.“

Farmaceutické přípravky z konopí a dronabinolu

Podle komise nyní existují dva hlavní typy léků, obsahujících delta-9-THC:

  • přípravky s obsahem delta-9-THC i CBD, jako je Sativex
  • přípravky, jež obsahují jako aktivní látku pouze delta-9-THC, jako je Marinol či Syndros

Protože „nejsou důkazy, že by užívání těchto léků, obsahujících delta-9-THC, bylo spojeno s problémy zneužívání nebo závislosti, a nejsou zneužívány pro neléčebné použití,“ a „abychom neztěžovali přístup k těmto lékům,“ Komise doporučuje nezařazovat tyto léky do restriktivního Seznamu I Úmluvy z roku 1961, ani do Seznamu II Úmluvy z roku 1971.

Další informace

Z čeho a jak se konopné potraviny vyrábějí?

Konopné potraviny se vyrábějí primárně z potravinářských odrůd konopí setého. Semínko zralých rostlin je k dostání ve své přírodní podobě, dále se loupe či se z něj za studena lisuje konopný olej a protein. Mladé květy konopných rostlin se ručně sbírají na čaj. Zralé květy obsahují kanabinoid CBD!  

Zelená Země přináší nejširší sortiment konopí a konopných potravin:

Konopná semínka | Konopný čaj | CBD olej | Konopný olej | Konopný protein | Konopná kosmetika | Konopné nápoje | Ostatní konopí