+420 212 812 670|info@zelenazeme.cz

Hlavní informace
 2 příspěvky 

Užíváte nebo teprve přemýšlíte o užívání CBD, zároveň však užíváte i syntetické léky a sami se ptáte, zda lze kombinovat CBD s léky? Obáváte se nežádoucích účinků? Čtěte více a zjistěte, zda Vaše léky mohou být užívány v kombinaci s CBD produkty.

CBD vs. syntetické léky - co byste měli vědět?

CBD má uklidňující účinek a zmírňuje příznaky různých onemocnění tím, že interaguje se serotoninovými a kanabinoidními receptory v celém těle. Jedná se o účinný doplněk stravy, který je považován za dobře snášený s mírnými vedlejšími účinky

Konopná poradna - jsme tu pro Vaše dotazy

Pavel Čermák
Konopí pro děti a dospělé
pavel.cermak@zelenazeme.cz | +420 720 562 486

Před užíváním CBD je důležité poradit se s lékařem, zejména pokud užíváte léky na jiné zdravotní potíže. Zde Vám poradíme obecně i konkrétně, zda CBD s léky užívat nebo neužívat, ale i tak určitě doporučujeme, pokud se pro kombinaci CBD a syntetických léků rozhodnete, konzultovat léčbu s ošetřujícím lékařem. 

V tomto článku se dozvíte:

Uživatelé syntetických léků a kanabinoidů

Dnes průměrně každý druhý bere nějaké léky – ať už v dlouhodobějším, nebo kratším časovém horizontu. Pokud i vy patříte ke stále rostoucí skupině lidí, kteří si přejí léky kombinovat s  CBD, jste zde správně. 

Víte, že některé léky jsou efektivnější, jsou – li kombinované s CBD? Existují také léky, které dokáže CBD v dlouhodobějším horizontu zcela nahradit. Obojí je velice individuální a nikdo Vám předem nemůže říct, do jaké skupiny pacientů spadáte.

Proč je interakce CBD s léky tak důležitá?

Důležité je znát interakci svého léku s CBD přípravkem, abyste již dopředu věděli, zda pro Vás bude užití CBD výhodou, či nikoliv. Interakci je dobré znát především proto, aby vaše léčba byla k vašemu prospěchu a prospívala vašemu zdraví, životu a blahobytu.

Samozřejmě nelze zde obsáhnout účinek všech jednotlivých léků a sdělit naprosto přesnou příručku pro celou skupinu lidí nebo jednotlivců.

Podívejte se na varování před grapefruitem

Přestože stále probíhají studie, které mají určit možné interakce mezi CBD a konkrétními léky, existuje jedno pravidlo, které může spotřebitelům do té doby pomoci: Vyhněte se CBD, pokud jsou vaše léky označeny grapefruitovým varováním.

Toto varování uvádí, že osoby užívající daný lék by se měly vyhnout konzumaci grapefruitu nebo grapefruitové šťávy.

Podle Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv může konzumace grapefruitu při užívání některého z těchto léků vést k vyšší koncentraci léku v krevním oběhu a nežádoucím vedlejším účinkům nebo dokonce k předávkování.

Více než 85 léků interaguje s grapefruity a některými blízce příbuznými citrusovými šťávami - jako jsou sevillské pomeranče, pomelo a tangelos. Je to proto, že chemické látky v grapefruitech známé jako furanokumariny inhibují CYP3A4 podobně jako CBD. Výsledkem je zpomalená metabolizace léků.

Typy léků, u kterých se běžně vyskytuje varování před grapefruitem:

 • antibiotika a antimikrobiální látky
 • antihistaminika
 • antiepileptika (AED)
 • léky na krevní tlak
 • léky na ředění krve
 • léky na cholesterol
 • kortikosteroidy
 • léky na erektilní dysfunkci
 • léky na gastrointestinální onemocnění, například na léčbu GERD nebo nevolnosti
 • léky na srdeční rytmus
 • imunosupresiva
 • léky například na léčbu úzkosti, deprese nebo poruch nálady
 • léky proti bolesti
 • léky na prostatu

U této skupiny léků je dobré vždy konzultovat užívání CBD se svým lékařem.

CBD a jaterní enzymy CYP450

CBD je v játrech zpracováván nebo metabolizován enzymovým systémem cytochromu P450 (CYP). To, jak tyto jaterní enzymy CBD metabolizují, hraje velkou roli v potenciálních lékových interakcích CBD. To proto, že řada léků (včetně některých antimykotik - léků proti záchvatům a antibiotik) může měnit aktivitu enzymů CYP

 • Léky, které blokují enzymy CYP, tzv. inhibitory enzymů, mohou snížit metabolismus CBD, což může vést ke zvýšení hladiny CBD v krvi a k jeho nežádoucím účinkům. 
 • Léky, které zvyšují aktivitu enzymů CYP, tzv. induktory enzymů, mohou urychlit metabolismus CBD a snížit jeho celkovou účinnost.

CBD je nejen zpracovávána enzymy CYP, ale může také blokovat enzymy, které zpracovávají jiné léky, například některé léky proti záchvatům, antidepresiva a léky proti bolesti. V některých případech může také užívání CBD vést ke zvýšení hladiny jiných léků v krvi a k jejich nežádoucím účinkům. 

CBD a léky proti bolesti

V tomto případě si myslíme, že CBD bez problému dokáže spolupracovat s léky proti bolesti. Léky působí proti snížení zánětu a stimulují aktivity endokanabinoidních receptorů těla. CBD také pracuje na aktivitě endokanabinoidního systému

CBD a léky proti bolesti jsou schopny vytvořit synergický vztah, což znamená, že jejich analgetický účinek je významně zlepšený.

Světoznámý ibuprofen, lék, který je také součástí této kategorie, bude mít při kombinaci s CBD zvýšený účinek. Nicméně nelze jej brát najednou - je důležité udělat vždy časový rozestup mezi léky a CBD.

Opiáty – léky užívané při bolestech, mohou ovšem vést k problémům se závislostmi a mohou být těžko tolerovány. V přítomnosti kanabinoidů se jejich terapeutický účinek zvyšuje, zatímco nežádoucí rizika se snižují.

CBD přípravky lze brát společně s léky proti bolesti, avšak při dlouhodobějším užívání mohou konopné přípravky konkurovat syntetickým lékům a naplní stejný účel.

Interakce s léky předepsanými pro metabolické problémy

Interakce s CBD a léky jako je inzulín - účinky závisí na typu kanabinoidu, který pacient používá. Zatímco THC zhoršuje citlivost na inzulín, tak CBD zvyšuje citlivost těla na inzulín. Užití CBD konopného oleje tedy podpoří léčbu.

V případě pacientů užívajících statiny, léků předepsaných pro stav jako roztroušená skleróza a epilepsie, mohou být léky také s CBD kombinovány.

A u pacientů s předepsaným lékem na ředění krve tzv. warfarinem by měla být kombinace s CBD předepisována lékařem a měla by být prováděna opatrně.

Antiepileptika

CBD se běžně užívá spolu s antikonvulzivy nebo antiepileptiky, ale je známo, že interaguje s několika antiepileptickými léky. Některá antiepileptika, včetně karbamazepinu, oxkarbazepinu, fenobarbitalu a fenytoinu, mohou ovlivňovat metabolismus CBD a vést ke snížení jeho hladiny

Kombinace CBD s těmito antiepileptiky může v konečném důsledku vést ke snížení účinků CBD. 

Studie ukázaly, že užívání CBD s přípravkem Depakote (kyselina valproová nebo valproát) může vést k abnormálně vysokým hladinám jaterních enzymů, což by mohlo znamenat problémy s játry. Pacienti, kteří užívají CBD s těmito antiepileptiky, by měli být na pozoru ohledně jaterních výsledků.

Kromě toho může CBD zvyšovat účinky některých antiepileptik, jako je fenobarbital a fenytoin, což by mohlo vést k toxicitě těchto antiepileptik. U osob, které kombinují antiepileptika a CBD, může být nutná úprava dávkování a zvýšené sledování. 

Konopná poradna - jsme tu pro Vaše dotazy

Pavel Čermák
Konopí pro děti a dospělé
pavel.cermak@zelenazeme.cz | +420 720 562 486

Na druhou stranu máme i spousty zákazníků, které CBD společně s antileptiky užívají, udržují cca 20 minutový rozestup mezi CBD a konvenčními léky a mají s tím velmi dobré zkušenosti.

Antidepresiva

CBD může blokovat působení enzymu CYP2D6, což může mít za následek snížení metabolismu a zvýšení hladiny některých antidepresiv v krvi, včetně tricyklických antidepresiv (TCA) a selektivních inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu (SSRI). Tato interakce pak může vést ke zvýšení nežádoucích účinků antidepresiv.

Nežádoucí účinky CBD a antidepresiv se také mohou překrývat, protože CBD a antidepresiva jsou spojena s nežádoucími účinky na centrální nervový systém (CNS), jako je ospalost a poruchy spánku. 

Benzodiazepiny

CBD může měnit metabolismus benzodiazepinů, což jsou léky na předpis, které mohou léčit nespavost, úzkost nebo záchvaty. Užívání CBD může zejména zvýšit hladinu několika benzodiazepinů v krvi, včetně klobazamu, diazepamu a lorazepamu, což může vést ke zvýšení nežádoucích účinků těchto benzodiazepinů. 

Některé nežádoucí účinky CBD a benzodiazepinů se mohou překrývat. Při užívání CBD s benzodiazepiny může být také zvýšené riziko ospalosti a problémů s koordinací. 

Je důležité při užívání těchto léků informovat svého lékaře.

Konopný terapeut Pavel Čermák o interakci CBD s léky:

,,Ono všeobecně není úplně jasně daný lék, který by neumožňoval i současnou aplikaci s CBD, jelikož intezita možné kontridikace se může lišit případ od případu.

Vždy je nutné ovšem dodržovat pokud možno určitý rozestup mezi léky a CBD ideálně tak 1,5 - 2 hodiny. Poté to řešíme individuálně na základě pravidelnějších zpětných vazeb v počátku.

Všeobecně známá kontraindikace je samozřejmě s warfarinem, kdy svým pacientům doporučuji, aby si domluvili zhruba po 14 dnech aplikace kontrolní odběr, který jim ukáže aktuální naředěnost a dle toho se dávky případně upraví. Poté je dobré si domluvit další test za cca měsíc. U ostatních leků na ředení krve tako kontrindikace by již neměla být tak výrazná.

Například u léků na vysoký krevní tlak dochází k možnému násobení účinků, jelikož CBD má podobný vliv na organismus jako tyto léky. Proto je dobré, aby tuto informaci zákazník vždy sdělil, aby se případně mohli na základe dostatečného účinku CBD na tento typ obtíží léky na tlak snižovat, či postupně zcela vysazovat.

U analgetik, opiátů je možné násobení účinku proti bolesti, tedy za překpokladu, že se aplikují v kratším časovém sledu, je možné pozorovat větší účinek na danou bolest aplikovaného farmaka, než při samotné aplikaci bez CBD."

01.03.2022
Pavel Čermák

Opioidní analgetika

Mezi CBD a opioidními analgetiky proti bolesti existují potenciální interakce. CBD může například snižovat metabolismus morfinu, což může vést ke zvýšení hladiny morfinu v krvi a vedlejším účinkům. CBD a opioidy mají také podobné vedlejší účinky na CNS, včetně ospalosti, sedace, únavy a letargie. Lidé se silnou chronickou bolestí by měli zvážit přínosy a rizika kombinace CBD a opioidů. 

Léky na ředění krve 

Užívání CBD může také změnit metabolismus různých léků na ředění krve, včetně antikoagulancií a protidestičkových látek. Užívání CBD s warfarinem může vést ke zvýšenému riziku krvácení. V jedné kazuistice bylo zjištěno, že pacient užívající CBD a warfarin musel snížit dávku warfarinu o 30 %, aby se snížilo riziko krvácení. Klopidogrel je protidestičková látka, která se v játrech metabolizuje na aktivní formu. 

Inhibitory protonové pumpy 

Inhibitory protonové pumpy (PPI), jako jsou omeprazol, pantoprazol a lansoprazol, jsou zpracovávány enzymy CYP. Vzhledem k tomu, že užívání CBD může interferovat s funkcí enzymů CYP, mohlo by míchání CBD a PPIs vést ke zvýšení nežádoucích účinků PPIs. CBD a PPIs mohou mít také překrývající se nežádoucí účinky, například průjem. 

JE VŠAK DŮLEŽITÉ SI UVĚDOMIT, ŽE SE BAVÍME O INTERAKCI A UŽÍVÁNÍ CBD SPOLEČNĚ S LÉKY NAJEDNOU, MY VŠAK VŽDY DOPORUČUJEME MEZI UŽÍVÁNÍM CBD A SYNTETICKÝMI LÉKY UDĚLAT PAUZU.

Léky na krevní tlak

Vědci zjistili, že CBD může snižovat krevní tlak, což může být problém u lidí, kteří užívají léky na vysoký krevní tlak. Užívání CBD s léky na krevní tlak by mohlo vést k nízkému krevnímu tlaku, mdlobám a pádům. Lidé, kteří užívají léky na vysoký krevní tlak, jako jsou inhibitory ACE, beta-blokátory nebo diuretika, možná budou muset při užívání CBD sledovat krevní tlak.

Bylinné a potravinové doplňky

Některé bylinné a potravinové doplňky, například třezalka tečkovaná, mohou měnit metabolismus CBD. Užívání třezalky tečkované s CBD může vést ke snížení hladiny CBD v krvi a ke snížení jeho účinků. Výzkum ukázal, že také ginkgo biloba má potenciál měnit metabolismus CBD jako inhibitor jaterních enzymů, i když tento účinek nemusí být významný. 

CBD a interakce s konkrétními léky

Lze užívat CBD společně s Euthyroxem?

Mezi CBD a účinnou látkou v Letroxe může panovat jistá interakce a určitě během užívání doporučujeme monitorovat hormonální profil.

Mohu užívat CBD společně s Cipralexem?

Nedoporučuje se užívat CBD společně s Cipralexem, případně určitě doporučujeme konzultovat užívání s ošetřujícím lékařem.

Nová receptura s ještě přirozenějším obsahem kanabinoidů. VEGANské ...

Cena
Jednotková cena:1 411 Kč/100 g
 31.28 EUR
Prodejní cena790 Kč

CBD a Neurol - mohu užívat společně?

Společné užívání CBD a neurolu se nedoporučuje, tento lék totiž stejně jako CBD posiluje účinky neurotransmiteru GABA, avšak v mnohem silnějším měřítku. Kombinace těchto dvou látek by mohla vyvolat závažné vedlejší účinky. 

Lze užívat CBD společně s ibalginem a paralenem?

Užívat společně lze, ale je nutné udělat pauzu mezi užíváním CBD a ibalginem a paralenem - rozhodně neužívejte najednou ve stejný čas.

CBD a alkohol 

Míchání CBD a alkoholu je třeba se vyhnout. CBD a alkohol mají společné vedlejší účinky na CNS, jako je ospalost a sedace. Společné užívání CBD a alkoholu by mohlo zvýšit riziko výskytu těchto vedlejších účinků na CNS. Bylo také zjištěno, že CBD a alkohol ovlivňují játra. Kombinace CBD a alkoholu by mohla zvýšit riziko poškození jater. 

CBD může interagovat s dalšími typy léků, které zde nejsou uvedeny, včetně statinů, léků na cukrovku a léků na chemoterapii. Může také interagovat s některými potravinami a nápoji, jako jsou tučná jídla a grapefruitový džus. 

Kdo je nejvíce ohrožen interakcemi s CBD?

Starší lidé

U starších lidí je pravděpodobnost výskytu interakcí mezi léky vyšší než u mladších dospělých, protože je u nich vyšší riziko problémů s ledvinami nebo játry. S přibývajícím věkem se naše orgány začínají měnit a ubývat, což mění způsob, jakým jsou léky v těle zpracovávány. Vzhledem k tomu, že CBD se spolu s mnoha dalšími léky zpracovává v játrech, mohou být starší dospělí vystaveni zvýšenému riziku vysokých hladin léků v těle a jejich nežádoucích účinků. 

Lidé užívající více léků

Lidé, kteří užívají více léků, jsou vystaveni většímu riziku lékových interakcí. Různé léky mohou ovlivňovat nebo měnit způsob zpracování jiných léků. Nežádoucí účinky léků se také mohou překrývat, což může vést k závažným komplikacím. Před kombinací CBD a více léků je třeba dbát zvýšené opatrnosti, zejména pokud máte více zdravotních potíží. 

Užití CBD bez syntetických léků

Cannabinoidy mohou vzájemně komunikovat – to už ale přeci víme. 

Široká škála kanabinoidů (CBG, CBN, CBC) nalezená v rostlině konopí má schopnost vzájemné interakce. Někdy proto nemusí být k dosažení různých výsledků potřebná přítomnost dalších léků a postačí jen samotné užívání CBD.

Proto je třeba před zahájením léčby provést důkladný výzkum. A dokonce i v případě CBD je podstatný obsah a čistota produktu, pokud chcete určit jakékoliv interakce. U produktů Zelené Země máte vždy jistotu, že kupujte 100% kvalitní produkt se všemi nutnými certifikáty a analýzami.

Důležité upozornění

Jak jsme se již zmínili v článku v úvodu, CBD je velice individuální záležitost. Zatímco někdo díky CBD léky třeba úplně vysadí, u jiného to může mít opačný efekt. Před užíváním CBD za přítomnosti jiných léků vždy doporučujeme konzultaci s ošetřujícím lékařem a zhodnocení vlastního stavu :-) . 


 Autor článku:

Lucie Garabášová

Lucie je v Zelené Zemi již několik let, je autorkou konopné řady pro zvířata a narazit na ni můžete zejména v konopné poradně, kde radí především s užíváním CBD pro zvířata.

Lucie neustále rozšiřuje své vědomosti, navštěvuje různé kurzy a především se soustředí na pohybový aparát psů a koní a správnou výživu. 

Ve svém volném čase pomáhá opuštěným zvířatům a zabývá se chovem amerických koní.

Pokud se chcete o Lucii dozvědět více, můžete se podívat na její Linkedln, případně i Facebookový profil.

 

Kontaktovat Lucii:

Připojte svůj příspěvek...
Komentovat jako nepřihlášený uživatel
Lidé v diskusi:
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.
 • Tento příspěvek je zneveřejněný.
  Ivanhoe · Před 3 roky
  Ty poslední věty" zkonzultujte svůj stav" s tím kdo vám předpisuje tabletky, tak to je jen Váš pojistný nic neříkající "status". kterým se snažíte chránit, ale jak píše pan Jančařík, je to logické, že tohle nemohou ti co chodili do klasické školy konvenční klasické alopatie vědět. Oni nevědí ani co je Geladrink, Enterosgel, Serrapeptáza plus Kurkumin, Monoatomické zlato, vliv dýchání z kyslíkových lahví (celé spektrum), Karnosin, Oncosan, Salvestrol atd atd .... Takže to je jen o zkoušení. Jen snad ten, kdo má otevřené oko dokáže nahlédnout do toho jak v budoucnosti bude působit, v tom kterém případě.
  • Tento příspěvek je zneveřejněný.
   Lucie Garabášová · Před 3 roky
   Dobrý den,
   děkujeme za Váš komentář. Jak jsem odpovídala dole panu Jančaříkovi, nejlépe zná Váš zdravotní stav a předepisované léky Váš ošetřující lékař a to je přesně důvod, proč jsme uvedli zmiňovanou větu a doporučujeme konzultovat vše s ošetřujícím lékařem.
   Děkuji za pochopení a pěkný den, Lucie Zelená Země
 • Tento příspěvek je zneveřejněný.
  František Jančařík · Před 4 roky
  Prosím vás, opakuji to znovu a znovu. Nepište, že užívání konopných produktů v kombinaci s jinými léky, je třeba konzultovat s ošetřujícím lékařem. Pokud se tento lékař nezabývá problematikou konopných produktů, tak o tom nemůže nic vědět. Moje partnerka je praktická lékařka před důchodem, takže zkušenosti má dostatečně velké, ale když se jí to zeptám, protože produkty z konopí užívám, tak se jen usměje a řekne mi, že kdyby měla studovat všechny alternativní přírodní produkty, tak by musela z toho zbláznit. Takže praktický lékař nikomu neporadí a ani na sebe neveme odpovědnost, aby doporučil užívání konopných produktů s jinými léky. Ale není se čemu divit. Mám to ověřeno u dalších lékařů praktických i odborných.
  • Tento příspěvek je zneveřejněný.
   Lucie Garabášová · Před 3 roky
   Dobrý den, pane Jančaříku,
   děkuji za Váš komentář - bohužel my neznáme přesný zdravotní stav našich zákazníků a proto doporučujeme vždy konzultovat vše s ošetřujícím lékařem, který mimo jiné i ví, co Vám předepisuje za léky.. Mrzí mě, že jste narazí na lékaře, který není schopný Vám poradit, ale věřím, že společnost se pomalu mění a konopná osvěta se brzy rozšíří i více mezi lékaři a již brzy dostanete odpovědi na své otázky ohledně konopí i u svých ošetřujících lékařů... hodně zdaru při užívání CBD a ještě jednou děkuji za Váš komentář.
   S pozdravem, Lucie Zelená Země
Další informace