+420 212 812 670|info@zelenazeme.cz

Hlavní informace
 1 příspěvek 

Roztroušená skleróza (RS) je autoimunitní onemocnění mozku a míchy (centrálního nervového systému), které může způsobit invaliditu. Při RS imunitní systém napadá ochranný obal (myelin), který pokrývá nervová vlákna, a způsobuje problémy s komunikací mezi mozkem a zbytkem těla. Roztroušenou sklerozu dělíme do 4 skupin (podle příznaků). Dle zařazených skupin se poté dále navrhuje vhodná léčba. Na příznaky je vhodné používání i CBD konopí. Představíme Vám, jak dokáže pomoc.

Co je vlastně roztroušená skleróza?

Jak jsme uvedli výše, roztroušená skleroza - ve zkratce RS -  je autoimunitní onemocnění. Na níže uvedeném obrázku přehledně vidíme, co toto onemocnění způsobuje:

Vlastní imunitní systém napadá ochranný obal, který pokrývá nervová vlákna. Poškozený obal způsobuje problém v komunikaci mezi mozkem a zbytkem těla.

Výše je znázorněn zdravý obal, níže napadený RS.

Příznaky a symptomy RS se značně liší a závisí na míře poškození nervů a také na tom, které nervy jsou postiženy. Někteří lidé s těžkou formou RS mohou ztratit schopnost samostatné chůze, zatímco u jiných může docházet k dlouhým obdobím remise (remise = bez příznakové období) bez nových příznaků.

Roztroušenou sklerózu nelze úplně vyléčit. Primárním cílem léčby je zmírnění obtíží, předcházení nových atak, zpomalení progrese onemocnění a zabránění invalidity.

BIO - - produkty
TOP!

Unikátní spojení kvalitního BIO kokosového oleje, CBD kapky a BIO ...

Cena
Jednotková cena:470 Kč/100 ml
 32.3 EUR
Prodejní cena799 Kč
TOP!

Konopný olej s CBD (10% hm.) pro zvířata, příchuť slanina. S obsahem 970 ...

Cena
Jednotková cena:10 700 Kč/100 ml
 43.25 EUR
Prodejní cena1 070 Kč
TOP!

20 nálevových sáčků po 1,5 g Konopná herba s vysokým obsahem CBD ...

Cena
Jednotková cena:4 967 Kč/kg
 6.02 EUR
Prodejní cena149 Kč

Typy roztroušené sklerózy

V roce 1996 americká National Multiple Sclerosis Society (Národní společnost pro roztroušenou sklerózu) standardizovala definice čtyř forem RS. 

 • Relaps remitentní (RR) forma nejčastější forma RS (85 – 90 % pacientů). Je charakteristická střídáním atak a remisí a trvá zpravidla několik let. Příznaky onemocnění trvají většinou krátkou dobu a po nich dochází k částečné, či úplné remisi (vymizení příznaků). 
 • Sekundárně progresivní (též chronicko-progresivní) forma – Dochází ke zhoršení příznaků RS. Organismus vyčerpává své regenerační schopnosti. Většinou mezi první a přechodem na druhou formu RS dochází v horizontu 19ti let.
 • Primárně progresivní forma postihuje přibližně 10 až 15 % pacientů, kteří po prvotních symptomech RS neměli nikdy období remise (vymizení příznaků). Je charakteristická pozvolnou progresí obtíží a invalidity od počátku onemocnění bez jakýchkoliv, nebo pouze se vzácnými a minimálními zlepšeními. Vzniká u pacientů v pozdějším věku, přibližně ve věku kolem 40 až 50 let. 
 • Relabující progresivní form aje velmi vzácná a nejméně běžná forma RS. RS je u ní od počátku progresivní, po atakách nedochází k žádnému či minimálnímu zlepšení a každý relaps zanechává trvalé neurologické poškození. Jedná se o nejhůře léčitelnou formu RS, která během období několika let vede k invaliditě a jež se nejčastěji vyskytuje u lidí starších 40 let. 

Oranžová barva je oficiální barva onemocnění RS. Světový den roztroušené sklerózy každoročně připadá na poslední květnovou středu.

Odborníci odhadují, že v ČR žije asi 20 tisíc pacientů s roztroušenou sklerózou. 

Jaké jsou příznaky roztroušené sklerozy?

Příznaky a symptomy roztroušené sklerózy se mohou u jednotlivých osob a v průběhu onemocnění značně lišit v závislosti na umístění postižených nervových vláken.

Příznaky často ovlivňují pohyb, jako např:

 • Necitlivost nebo slabost jedné nebo více končetin, která se obvykle vyskytuje vždy na jedné straně těla nebo na nohou a trupu
 • Pocity elektrického šoku, které se objevují při určitých pohybech krku, zejména při ohýbání krku dopředu (Lhermittovo znamení)
 • Třes, nedostatek koordinace nebo nejistá chůze

Časté jsou také problémy se zrakem, včetně:

 • Částečná nebo úplná ztráta zraku, obvykle na jednom oku, často s bolestí při pohybu očí
 • Dlouhodobé dvojité vidění
 • Rozmazané vidění

Nová receptura s ještě přirozenějším obsahem kanabinoidů. VEGANské ...

Cena
Jednotková cena:1 411 Kč/100 g
 31.93 EUR
Prodejní cena790 Kč

Mezi příznaky roztroušené sklerózy mohou patřit také:

 • Nezřetelná řeč
 • Únava
 • Závratě
 • Brnění nebo bolest v některých částech těla
 • Problémy se sexuálními funkcemi, funkcemi střev a močového měchýře

Léčba roztroušené sklerózy

Roztroušenou sklerózu v současné době nelze vyléčit, ale existuje řada léčebných postupů, které pomáhají kontrolovat její průběh a zmírňovat příznaky.

Léčba, kterou lidé s RS potřebují, bude záviset na konkrétních příznacích a obtížích, které mají.

Obecně však většinou zahrnuje zahrnuje:

 • léčbu pomocí krátkých dávek steroidních léků, které urychlují zotavení
 • specifickou léčbu jednotlivých příznaků RS
 • léčbu ke snížení počtu relapsů pomocí léků, které se nazývají chorobu modifikující terapie

Kdy je vhodné navštívit lékaře?

Pokud se u vás z neznámých důvodů objeví některý z výše uvedených příznaků, na nic nečekejte a navštivte lékaře.

Test na roztroušenou sklerozu

Neexistuje jediný spolehlivý test k určení diagnózy RS. Naopak lékaři využívají kombinaci vícero kritérií na základě více různých vyšetření. Tyto diagnostické veličiny jsou charakterizovány v dokumentu nazývaném "McDonaldova kritéria", které jsou pojmenovány po lékaři jež předsedal v roce 2001 panelu expertů určujících přesná diagnostická kritéria nemoci. Tato kritéria jsou pravidelně aktualizována společně s postupujícím výzkumem a s lepším pochopením nemoc ve snaze o přesnější a rychlejší diagnózu při současném snížení rizika chybné diagnózy. Zdravotník v rámci diagnostiky zjišťuje zdravotní anamnézu pacienta a doplňuje je řadou zobrazovacích a laboratorních vyšetření. Ke splnění podmínek diagnózy RS musí lékař:

 • Určit počet "atak" onemocnění (tzv. roztroušenost v čase a prostoru)
 • Určit přítomnost poštižení CNS minimálně ve dvou rozdílných oblastech (tzv. roztroušenost v prostoru)
 • Určit, že k postižením došlo postupně ve dvou rozdílných časech s odstupem alespoň jednoho měsíce (tzv. roztroušenost v čase)
 • Vyloučit jiné onemocnění, které může způsobit podobné potíže

Roztroušená skleróza z krve

Přestože neexistuje definitivní krevní test určující RS, mohou krevní testy vyloučit jiné onemocnění, které způsobují podobné příznaky jako RS, včetně lymeské boreliózy, jiných autoimunitních onemocnění (vaskulitid), některých vzácných dědičných poruch a AIDS.

Průběh onemocnění

Většina lidí s RS má relaps-remitentní průběh onemocnění. Prožívají období nových příznaků nebo relapsů, které se objevují v průběhu dnů nebo týdnů a obvykle se částečně nebo úplně zlepší. Po těchto relapsech následují klidná období remise onemocnění, která mohou trvat měsíce nebo dokonce roky.

Zhoršování příznaků obvykle zahrnuje problémy s pohyblivostí a chůzí. 

Jaké jsou příčiny roztroušené sklerózy?

Příčina roztroušené sklerózy není známa.

Není jasné, proč se RS u některých lidí rozvine a u jiných ne. Zatím se jako nejpravděpodobnější jeví kombinace genetických a environmentálních faktorů.

Rizikové faktory, které mohou zvyšovat riziko vzniku roztroušené sklerózy:

 • Věk. Roztroušená skleróza se může objevit v jakémkoli věku, ale k jejímu nástupu obvykle dochází kolem 20. a 40. roku života. Postiženi však mohou být mladší i starší lidé.
 • Pohlaví. Ženy mají více než dvakrát až třikrát vyšší pravděpodobnost, že onemocní relaps-remitentní RS, než muži.
 • Rodinná anamnéza. Pokud někdo z vašich rodičů nebo sourozenců onemocněl RS, je u vás vyšší riziko vzniku onemocnění.
 • Některé infekce. S RS je spojována řada virů, včetně viru Epstein-Barrové, který způsobuje infekční mononukleózu.
 • Vitamin D. Nízká hladina vitaminu D a nízká expozice slunečnímu záření jsou spojeny s vyšším rizikem vzniku RS.
 • Některá autoimunitní onemocnění. O něco vyšší riziko vzniku RS máte, pokud trpíte jinými autoimunitními onemocněními, jako je onemocnění štítné žlázy, perniciózní anémie, lupénka, diabetes 1. typu nebo zánětlivé onemocnění střev.

Jak dokáže pomoci CBD lidem s roztroušenou sklerózou?

Roztroušená skleróza je autoimunitní onemocnění a CBD působí právě v imunitním systému.

Konopné kapky 2% jsou unikátním doplněk stravy, který podporuje ...

Cena
Jednotková cena:6 400 Kč/100 ml
 25.87 EUR
Prodejní cena640 Kč

CBD kapky 5% jsou unikátním doplňkem stravy, který podporuje ...

Cena
Jednotková cena:7 150 Kč/100 ml
 28.9 EUR
Prodejní cena715 Kč

CBD olej (kapky) 10% jsou unikátním doplňkem stravy, který podporuje ...

Cena
Jednotková cena:11 500 Kč/100 ml
 46.49 EUR
Prodejní cena1 150 Kč

CBD dokáže pomoci s řadou příznaků RS, včetně:

Vědecký výzkum z roku 2018 zjistil, že CBD snižuje bolest, únavu, zánět, depresi u lidí s RS a zároveň zlepšuje pohyblivost. Autoři této studie dospěli k závěru, že by bylo vhodné doporučit suplementaci CBD lidem s RS.

 

A nejenom CBD, dokonce i kanabigerol CBG je vhodný na tento druh onemocnění užívat. Jak sám radí konopný terapeut:

Konopný terapeut Pavel Čermák o použití CBD na roztroušenou sklerózu

,,Kombinace CBD a CBG umocní neurologický efekt kanabinoidů. V tomto případě zpomaluje výrazně progres nemoci, zlepšuje kvalitu života. Je to tak primárně díky stimulaci receptoru v mozku, na který kanabinoidy působí."

06.10.2022
Pavel Čermák

Má užívání CBD pro lidi v RS vedlejší příznaky?

Stejně jako jiné doplňky stravy nebo léky však může mít CBD u některých jedinců vedlejší účinky. 

Ty mohou zahrnovat:

 • Ospalost
 • Závratě
 • Nízký krevní tlak

Kromě toho může CBD interagovat s mnoha dalšími léky na předpis. Před užíváním CBD se raději poraďte se svým lékařem. Většina lékařů, kteří se zabývají léčbou RS, je s CBD obeznámena, protože v současné době užívá CBD nejméně 20 % pacientů s RS.

Jak užívat CBD při roztroušené skleroze?

CBD lze užívat formou CBD olejů, kapslí, či vaporizace květů – zde se jedná pouze a jen o Vaše preference, co je Vám nejsympatičtější.

Ohledně dávkování začínejte postupně. Vždy užívejte několik dnů a pokud se Vám zdá, že jste nedosáhli požadovaného účinku, dávkování navyšte a takto postupujte dále.

Dle dostupných studií je užívání 300 mg CBD denně po dobu půl roku považováno za bezpečné. Pro představu to znamená, že můžete užívat až 35 kapek 20% CBD oleje denně a stále se vejdete do normy 300 mg CBD denně. Většina pacientů nemá tak vysoké dávkování, obvykle se dávkování u pacientů s RS pohybuje v užívání 60 mg CBD denně (13 kapek 10% CBD oleje).

Jak jsme zmiňovali výše, kromě CBD je vhodné zakomponovat i CBG olej, aby se umocnil výsledný efekt. 

TOP!

Doplněk stravy s obsahem kanabinoidu CBG a BIO konopným olejem. ...

Cena
Jednotková cena:8 490 Kč/100 ml
 34.32 EUR
Prodejní cena849 Kč

Doplněk stravy pro maximální podporu imunity - jedinečná kombinace ...

Cena
Jednotková cena:11 000 Kč/100 ml
 44.47 EUR
Prodejní cena1 100 Kč
AKCE!

Doplněk stravy s obsahem kanabinoidu CBG a BIO konopným olejem. ...

Cena
Jednotková cena:4 970 Kč/100 ml
 20.09 EUR
Prodejní cena497 Kč
Původní cena před slevou710 Kč

Život s roztroušenou sklerózou a léčebné konopí

Na závěr ještě příběh muže, který trpí již 24 let roztroušenou sklerozou a kterému významně pomohlo léčebné konopí.

,,Jsem člověk trpící diagnózou roztroušená skleróza. Mnoho lidí se mě v průběhu let ptalo, jaký je život s RS a jakou používám léčbu (osobně mi velmi pomohlo léčebné konopí). Pokusím se Vám život s RS přiblížit.

V roce 1998 mi v počátečním stádiu byla klasifikována sekundární progresivní RS, příznaky zahrnovaly: chřipkové symptomy vedoucí ke ztrátě kontroly nad některou částí těla. Jednou to byly mé močové cesty, což mne nutilo na toaletu při každé možné příležitosti, mé nohy ztrácely sílu a také mé oči – jednou mi záchvat vyvolal slepotu v jednom a značnou ztrátu vidění ve druhém oku.

Nebyl jsem českým občanem první dva roky léčby a tak jsem měl s léčbou problém (finančné), to se ale v roce 2000 změnilo a konečně jsem se začlenil do systému zdravotního pojištění a má léčba začala probíhat náležitě. Dostalo se mi veškeré dostupné diagnostiky a léčby, podstoupil jsem steroidovou léčbu Prednisonem, Medrolem a Azathioprenem (velmi silný tlumič imunitního systému používaný při transplantaci orgánů k zamezení odmítnutí nového orgánu tělem příjemce), což bylo součástí studie o tomto léku při léčení RS. Měření jeho efektivity probíhalo pomocí MRI (zobrazování pomocí magnetické rezonance), což vyústilo v další projekt zabývající se dlouhodobým monitoringem progrese RS (více než 10 let hodnotných medicínských dat).

Dostával jsem různé cytostatické chemoterapeutické látky ve formě infúzí (zřejmě s cílem zničit mikroorganismy vyvolávající imunitní reakci v mém těle), léky typu beta interferon A – Avonex (9 měsíců) a Rebif (2 roky), což představovalo pravidelné dvoutýdenní podávaní injekcí. 

Výsledkem těchto opatření bylo, že mé tělo trpělo jako nikdy předtím, cítil jsem se, jako by se mé buňky rozpadaly, mé smysly „cítily“ útoky mého imunitního systému, měl jsem únavový syndrom a celkovou téměř nepřekonatelnou slabost. 

Když se mi narodil syn, můj život dostal druhý smysl a byl to pro mě důvod, proč ještě více zabojovat s touto nemocí. Napadlo mě vyzkoušet kromě klasické léčby i konopí – léčebné konopí, které jsem si zasadil a vypěstoval. To jsem začal užívat a v letech 2006 až 2007 jsem byl reklasifikován z chronické progresivní RS na RS se střídavými relapsy a stavy zlepšení, což se dle vyjádření mého neurologa nastává často pravděpodobně díky konopí.

Odrůda konopí CBD Candy Dawg Kush Fem s vyváženým obsahem 2 hlavních ...

Cena
 18.19 EUR
Prodejní cena450 Kč

Odrůda konopí CBD Candy Dawg Kush Fem s vyváženým obsahem 2 hlavních ...

Cena
 30.32 EUR
Prodejní cena750 Kč

Nyní, o 7 let později jsem plně funkční pracující člen společnosti, bohužel poznamenaný patrným kulháním a chůzí o holi. Jako bych prošel válkou, což je asi částečně pravda. Válkou sám se sebou.

Zdrojem textu příběh pacienta s léčebným konopím je: Magazín Legalizace.


Autor článku:

Lucie Garabášová

Lucie je v Zelené Zemi již několik let, je autorkou konopné řady pro zvířata a narazit na ni můžete zejména v konopné poradně, kde radí především s užíváním CBD pro zvířata.

Lucie neustále rozšiřuje své vědomosti, navštěvuje různé kurzy a především se soustředí na pohybový aparát psů a koní a správnou výživu. 

Ve svém volném čase pomáhá opuštěným zvířatům a zabývá se chovem amerických koní.

Pokud se chcete o Lucii dozvědět více, můžete se podívat na její Linkedln, případně i Facebookový profil.

 

Kontaktovat Lucii:

Připojte svůj příspěvek...
Komentovat jako nepřihlášený uživatel
Lidé v diskusi:
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.
Další informace